Bedriftsbesøk hos Sørlaminering og Marnar Bruk

Sørlaminering og Marnar Bruk er begge medlemsbedrifter i Agder Tresenter og deltakere i InnoTre-klynga. Sammen inviterer vi både medlemmer og andre interesserte til å bli med på bedriftsbesøk med faglig påfyll i Marnardal torsdag 25. april.

Sørlaminering produserer limtrebjelker og er en av to store produsenter i Norge. Vi besøker produksjonen for å se tilvirkning av limtre, pre-cut avdeling og få et innblikk i prosjektleveransen til Vikingtidsmuseet – Det nye museet.

Marnar Bruk produserer royalbehandlet trevirke og har de siste årene gjennomført en rekke større investeringer for å kunne produsere nok til å møte etterspørselen.

Program:

  • Opptart kl 11, lunch kl 12.
  • Omvisning i produksjon begge steder
  • Presentasjon fra bedriftene
  • Faglig påfyll om prosjektering av trekonstruksjoner og hvordan små og mellomstore bedrifter skal forholde seg til bærekraftsrapportering

Fullstendig program finner du under.

Bedriftsbesøk hos Sørlaminering og Marnar Bruk 25. april 2024

Det blir i tillegg god tid til spørsmål og diskusjon før vi avslutter kl. 15:30.

Praktisk / alle må ta med:

Hjelm, synlighetstøy og helst vernesko til eget bruk.