Digitalt medlemsmøte – Status oppdatert strategi og klyngesøknad

I løpet av våren og frem til 20. juni er det jobbet med oppdatering av strategi for klynga, og søknad om opptak i det nasjonale klyngeprogrammet.

Alle medlemmer har vært invitert med i prosessen, og mange har deltatt. Søknaden er sendt, og vi ønsker nå å gi en kort statusrapport for det videre arbeidet.

Alle daglige ledere / kontaktpersoner vil få tilsendt kalenderoppføring med teamslenke, men om flere har lyst til å delta er det mulig.

Dersom du jobber hos en av klyngemedlemmene, og ønsker å delta på møtet, er det fint om du registrerer påmelding, så får du tilsendt lenke i forkant av møtet.