Skagerrak Business Summit 2024

Skagerrak Business Summit skal styrke samarbeid rundt viktige næringer og initiativ, og har til hensikt å skape forretningsmuligheter i Skagerrak-området. Konferansen veksler mellom Aalborg og Kristiansand, og gir deg mulighet til å møte og bygge nettverk med både norske og danske aktører. I år arrangeres konferansen i Kristiansand, med fokus på bygg og energi, og InnoTre er en av flere samarbeidspartnere.

Noen deler av programmet er felles, mens andre deler er separate. Du velger selv det som er mest relevant for deg. Det er også mulighet til matchmaking med aktuelle deltakere. Alle deltakere vil synes i systemet, og du kan forespørre de du vil om konkrete møter.

Konferansen starter med registrering, kaffe og nettverksbygging kl. 08:30, og avsluttes, tradisjon tro, med en trivelig nettverksmiddag på kvelden.

Utdrag fra programmet

  • Samarbeid over Skagerrak. Forretningsmessige forskjeller og likheter som finnes mellom danske og norske bedrifter. Kjell Kristian Egge – Ministerråd, Norges ambassade i Danmark
  • HasleTre – Norges første demonterbare og ombrukbare kontorbygg i tre, BREEAM NOR sertifisert til nivå «Excellent». Prosjektet har vunnet en rekke priser både nasjonalt og internasjonalt. Jørgen Tycho – Architect/Founding Partner, Oslotre
  • Bygg ⏐ Designfasen. Backe Sør vil gi innsikt i veien fra nedlagt silo til et internasjonalt anerkjent kunstmuseum. BJERG Arkitektur vil fortelle om ombruk av bygg og materialer der en nå ser mye trykk på energi-oppussing av eldre boliger.
  • Meeting block. 3 x 20 minutters møter. Gjennom appen kan du kontakte andre deltakere og sende forespørsler om møter. Disse vil kunne gjennomføres mellom kl. 13:00 og 14:00 eller ev. utover dagen.
  • Bygg ⏐ Sirkulærøkonomi og materialer. Heidelberg vil fortelle om CCS-sementer og nye muligheter med lavere utslipp. a:gain vil fortelle om den industrialiserte produksjonen av upcyclede sirkulære materialer. OmTre skal løfte treindustrien og byggenæringen ved å industrialisere ombruk av tre.
  • Bygg ⏐ Digitalisering. Mechatronics Innovation Lab spør seg om 3D-print av betong som digital produksjonsmetode er klar for byggeplasser. ZupplySite lager digitale tvillinger av eksisterende bygningsmasse. SiteHub vil redusere forbruk på byggeplassen gjennom digitalisering.

Se fullstendig program, for energi-sesjonene og utfyllende detaljer.