Workshop – digitalt håndverk

I samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) og WoodWorks! Cluster har vi søkt og fått støtte fra Innovasjon Norge til å en ny teknologisatsing for bedriftene i nettverkene vårt. Benytt anledningen og bli med. 

Mål

Bidra til at bedriftene skal få praktisk erfaring og hands on i forhold til utførelse av digitalt håndverk for å sikre arbeidsplasser og bedriftens konkurransekraft.

Målgruppe

Bedrifter som ønsker å investere i ny teknologi, men som har behov for et dypdykk i aktuelle muligheter før beslutninger fattes. Deltagere i workshopen kan være personer som jobber konkret med produksjonen i bedriften samt involverte ledere.

Beskrivelse og faglig innhold

MIL stiller med utstyr og to personer på hver workshop. Workshopen går over to dager, med til sammen 15 timer, 2 x 7,5 timer. MIL anbefaler at det deltar 3-4 personer per bedrift, men det er også mulig å melde på færre.  

 • Hos MIL i Grimstad, 24. og 25. januar
 • Kursavgift kr 6.500 pr deltaker (ev. rabatt dersom vi får mange deltakere)

Innhold 

1. Innledning og teori robotikk – 2t
2. Praktisk – Robotikk del 1 – 4t

 • Programmering av cobot
 • No-code programmering med Mimic
 • Logistikk – AMR – autonom hjulgående robot
 • (Interaksjon med produksjon via vision/sensorikk/signaler)

3. Praktisk – Robotikk del 2 – 4t

 • Programmering av cobot
 • Fres/puss/boring vha CAD/CAM

4. Teori/Praktisk – Støtteteknologi – 4t

 • Remote support – AR/Hololens/Realwear
 • 3D design og 3D print
 • (3D scanning)

5. Forretningsutvikling og strategi relatert til teknologi, produksjon og muligheter som ligger i dagens kaotiske verdensbilde. 

Utstyr

UR10 med mimic, fres og eksentersliper

 1. MIR250
 2. Hololens og Realwear
 3. Bambulab 3D printer
 4. (Sensorikk og vision for UR10)
 5. (3D skanner)

Praktisk

Reise dekkes av den enkelte/bedrift. Workshopene starter kl. 09:00. Alle deltakere får lunsj.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. Alle vil få beskjed om de får plass eller ei.