Kystskogbruket – Skognæringsforum Agder

Kystskogbruket er et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Sammen skal vi bidra til å løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

Kystskogbruket har samarbeidet om felles mål og strategier for å utvikle potensialet i skog- og trenæringa siden første Melding om kystskogbruket ble vedtatt i alle fylkeskommunene i 2008. Denne ble fulgt opp med en ny Kystskogmelding i 2015. Meldingene inneholder faktakunnskap og analyse, som også ligger til grunn for Melding om kystskogbruket 2022.

I denne nye meldinga har målet vært å korte ned tekstvolumet, og legge større vekt på handlingsdelen. Meldinga ble i løpet av høsten 2022 behandlet og vedtatt i fylkesting i alle de 7 fylkene fra Agder til Troms og Finnmark.

Satsingsområder

  • Klimabidrag og skogproduksjon
  • Økt trebruk og trebasert verdiskaping
  • Infrastruktur
  • Omdømmebygging, rekruttering og nettverksarbeid

Melding om Kystskogbruket 2022 legger grunnlaget for strategiske prioriteringer og felles aktiviteter fremover.

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Agder: Karl Gjermund Damli, e-post fmavkgd@statsforvalteren.no eller telefon 381 76 193

Kontaktpersoner i Agder Fylkeskommune: politiker Gunn Brekka, e-post gunn.haga.brekka@arendal.kommune.no eller mobil 91 30 52 97, og 
rådgiver Torleiv Olavson Momrak, e-post torleiv.olavson.momrak@agderfk.no eller mobil 92 25 55 97. 

Agder Tresenter koordinerer arbeidet mot næringa i Agder.

Spørsmål?

Kontakt prosjektmedarbeider Liv Strand på e-post liv@innotre.no eller mobil 48 25 86 95.

Les mer om Kystskogbruket og Skognæringa kyst