TEMA

Kystskogbruket – Skog og trenæring Agder

Vi bygger relasjoner, utvikler nettverk og legger til rette for erfaringsdeling som skaper verdier.

Kystskogbruket er et samarbeid mellom fylkeskommunene, statsforvalterne og skog- og trenæringa i kystfylkene fra Agder til Finnmark. Sammen skal vi bidra til å løse ut potensialet i skog- og trenæringa langs kysten.

Kystskogbruket har samarbeidet om felles mål og strategier for å utvikle skog- og trenæringa siden 2008. Da ble første Melding om kystskogbruket vedtatt i alle fylkeskommunene. Denne ble fulgt opp med en ny Kystskogmelding i 2015. Meldingene inneholder faktakunnskap og analyse, som også ligger til grunn for Melding om kystskogbruket 2022.

I denne nye meldinga har målet vært å korte ned tekstvolumet, og legge større vekt på handlingsdelen. Meldinga ble i løpet av høsten 2022 behandlet og vedtatt i fylkesting i alle de 7 fylkene fra Agder til Troms og Finnmark.

Satsingsområder

  • Klimabidrag og skogproduksjon
  • Økt trebruk og trebasert verdiskaping
  • Infrastruktur
  • Omdømmebygging, rekruttering og nettverksarbeid

Melding om Kystskogbruket 2022 legger grunnlaget for strategiske prioriteringer og felles aktiviteter fremover.

Kontaktpersoner

Spørsmål eller innspill?

Kontakt rådgiver Liv Strand på e-post liv@innotre.no eller mobil 48 25 86 95.

Les mer om Kystskogbruket og Skognæringa kyst