35 år med yrkesstolthet!

Tre på Agder arrangerte nettverksmøte med tema strategi og markedskommunikasjon hos Henriksen Snekkeri AS 16. november.

En fin gjeng med medlemmer og partnere møttes på fabrikken på Longum i Arendal. Ivar Grødal, daglig leder de siste 10 årene, og produksjonsleder Per Laukvik var vertskap for kvelden. Ivar viser her en mobil pc-stasjon, der de ansatte bl.a. kan studere digitale arbeidstegninger.

Moderne produksjon

Det er 35 år siden oppstarten av Frode Henriksen Møbelsnekkeri på Stoa i Arendal, og dagens bedrift har de siste 5 årene holdt til i splitter nye lokaler på Longum, godt synlig fra ny E18. 

Et lyst, ryddig og innbydende produksjonslokale møter oss, med navngitte arbeidsplasser for hver enkelt ansatt. Ivar definerer virksomheten som en designfabrikk som produserer skreddersydde inventar- og innredningsløsninger til et betalingsvillig marked, hovedsakelig i Østlandsområdet.

– I tillegg til trematerialet, benytter og behersker vi mange andre materialer som stål, glass, betong og tekstil, og kan dermed levere et bredt produktspekter.

Arkitektene benytter ofte amerikansk eik i sine bestillinger, dermed er dette den vanligste råvaren. Råvareprisene har økt sterkt de siste par årene, og Per og Ivar understreker at de gjerne ville kjøpt norske råvarer med rett kvalitet, hvis disse hadde vært tilgjengelige.

God omsetning

– Det går mot rekordomsetning i 2023, men vi merker også at ordrebøkene ikke lenger er like fulle som før. Hvis vi ser positivt på det, kan vi nå betjene kunder som vi før ikke hadde tid til. Vi har 21 personer på lønningslista, og legger stor vekt på at alle ansatte skal ha fagbrev.

Miljøengasert

Bedriftsledelsen er miljøbevisst, og den nye fabrikken har installert energibrønner til oppvarming, og nylig kom det også solceller på taket. Batterier er bestilt, slik at energibruken kan bli mer optimalt ift pris og behov. Bedriften er Miljøfyrtårnsertifisert, og jobber med produktsertifisering. I tillegg er de opptatt av sirkulære løsninger, og samarbeider bl.a. med interiørarkitekter ift design og ombruk av materialer.

Trivsel

– Det er viktig at de ansatte trives på jobb. Vi har tatt i bruk digitale verktøy som gjør at alle får tilgang til nødvendig informasjon om produksjonen, noe som skaper engasjement, effektivitet og eierskap. I tillegg drar staben på tur og ser på resultatene av ferdigmonterte produkter, siden det er sjelden at de ansatte får det fulle inntrykket i fabrikk.

Markedsstrategi

Da Ivar og Kristian M Christensen overtok Frode Henriksen Møbelsnekkeri, bestemte de fort at de ikke lenger ville være en underleverandør. Det ble utarbeidet ny logo og profileringer, og de reiste mye rundt i landet for å presentere seg for interiørarkitekter.

– Målet vårt er å være på arkitektenes «topp 3- liste» for gode leverandører, der håndverk + design = sant! Vi er aktive på sosiale medier, og har mange følgere på både Facebook og Instagram.

På spiserommet henger flere diplomer. Henriksen ble Gasellebedrift i 2015, og har fått flere priser, bl.a. Agderings kompetansepris og Det Gylne Sagblad (fra Norske Trevarer), og de ble månedens bedrift i 2018 (NHO Agder).

Suksesskriterier

Henriksen overfører oppdrag til andre samarbeidspartnere i distriktet ved behov, og er gode til å dele kompetanse og erfaringer med andre.

– Vi har en hyggelig arbeidsplass! Vi er ikke underleverandører lenger og er dermed blitt mer kjent, og vi forlater aldri et prosjekt før kunden er fornøyd!

Les mer om Henriksen Snekkeri