Kontakt oss

Sammen med medlemmer og samarbeidspartnere skal vi bidra til bærekraftig vekst, økt verdiskaping og lønnsomhet i verdikjeden fra skogen til ferdige produkter.

Har du spørsmål knyttet til prosjekter og klyngeaktiviteter, fagopplæring og kompetanse, eller andre deler av vår virksomhet? 

Send gjerne en e-post til post@innotre.no eller post@agder-tresenter.no, eller ta direkte kontakt med aktuell fag-/kontaktperson på e-post eller telefon:

Vårt team

Krister Moen
Daglig leder

Kommunikasjon, strategi, prosjekt- og klyngeutvikling

telefon: 91 63 11 31
Maya Twedt Berli
Seniorrådgiver

Økonomi og administrative oppgaver

telefon: 95 97 08 23
Liv Kristin Strand
Rådgiver

Administrasjon og prosjektoppfølging bærekraft, kystskogbruket m.m.

telefon: 48 25 86 95
Roald Tønnesen
Fagansvarlig opplæringskontoret

Rekruttering og oppfølging av lærebedrifter og lærlinger

telefon: 913 85 585
Atle Aavik
Opplæringskonsulent

Oppfølging og rekruttering lærebedrifter og lærlinger

telefon: 90 14 95 55
Kristin Vedum
Prosjektleder

Tredriver i Agder, samt prosjektoppfølging trebyggeri

telefon: 93 25 94 72
Sigbjørn Tønnesland
Prosjektleder

Prosjektoppfølging digitalisering

telefon: 95 19 57 01