Medlemmer og samarbeidspartnere

Næringsklynga InnoTre (tidligere Tre på Agder) inngår i medlemsorganisasjonen Agder Tresenter sin virksomhet. Både små og store virksomheter som jobber med tre som råvare – og bærekraftig ressurs – er velkomne som medlemmer. I tillegg kan andre som ønsker å bidra til å utvikle klynga bli med. Dette gjelde både interesse- og bransjeorganisasjoner, kompetanse- og utdanningsinstitusjoner, utviklingsaktører, rådgivere og leverandører.  

Medlemmene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele.

Delagere Tab

AMS

ARTerra