Om oss

Klyngeutviklingsprosjektet Tre på Agder ble etablert i 2019, med Agder Tresenter som prosjekteier. Klynga skal bidra til bærekraftig vekst, økt verdiskaping og lønnsomhet i verdikjeden fra skog til ferdige produkter.

Klyngeaktivitetene har bidratt til økt interesse og stor medlemsvekst de siste årene, og selv om hovednedslagsfeltet fortsatt er i Agder, har vi vokst ut over fylkets grenser. I 2023 ble det derfor besluttet å endre klyngenavn fra Tre på Agder til InnoTre.

InnoTre er stedsnøytralt og peker samtidig i en utviklingsorientert retning. Klyngeaktivitetene inngår fortsatt som en del av tresenterets virksomhet, og medlemskapet er – og vil fortsatt være – formelt tilsluttet Agder Tresenter.

Bedrifter, leverandører, forskning-, utviklings- og kompetanseaktører, finans og bransje- og interesseorganisasjoner kan søke medlemskap. Gjennom samarbeidet bidrar vi med innsats relatert til både regionale, nasjonale og internasjonale samfunnsmål. Agder fylkeskommune og Innovasjon Norge er aktive støttespillere.  

Vi er med

Organisering

Styret i Agder Tresenter har overordnet ansvar for klyngeaktivitetene. I det daglige følges prosjektet opp av daglig leder/prosjektleder i samarbeid med andre prosjektmedarbeidere og representanter fra deltakende bedrifter.    

Fag- og ressurspersoner

Vi ønsker flere ressurspersoner med på laget og oppfordrer bedriftene til å melde interesse. Ta gjerne kontakt om du har lyst til å engasjere deg, eller om du har spørsmål eller innspill.

Møteplasser

Faglige møteplasser er et viktig virkemiddel for å utvikle nettverket i bransjen. Møteplassene vil også bidra til å fange opp felles problemstillinger som det kan jobbes videre med i fellesskap. 

Les mer

Prosjektnotat – Tre på Agder – grunnlag søknad prosjektstøtte juni 2019

Ressursgruppe – Bærekraft og sirkulære løsninger

Olav Eikeland, Huntonit
Trond Hamran, Hamran
Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Ole Kristian Hodnemyr, Norsk biobrensel

Ressursgruppe – Digitalisering

Elisabeth Lunden Berli, Rygene – Smith & Thommesen
Per Arne Teslo, Byglandsfjord sag
Olaug Sofie Telhaug, Hamran
Gunnar Gabrielsen, Fibo

Ressursgruppe – Omdømme og marked

Tove Timenes, Strai Kjøkken
Janne R. Werdal, Hamran Snekkerverksted

Ressursgruppe – Rekruttering og kompetanse

Ivar Grødal, Henriksen Snekkeri
Martin Kleiveland, Hansen & Justnæs
Roald Tønnessen, lærlingeansvarlig Agder Tresenter

Ressursgruppe – Bygg i tre 

Kristin Vedum, Tredriver Agder 
Gunnar A. Aanesland, Aanesland fabrikker
Tor Øystein Michaelsen, Massivtre / Kl-tre nettverket
Jan Lindal, Lindal Gruppen
Preben Aanensen, institutt for ingeniørvitenskap UiA
Henrik K. Nielsen, institutt for ingeniørvitenskap UiA

KONTAKT OSS