A-Form – kreativ og dynamisk

A-Form er et tverrfaglig designfirma med base i Mandal, grunnlagt mens gründerne fremdeles var under utdanning

Gründerne er Ann Helen Hestås og Andreas Østebø. Daglig leder Andreas forteller om bedriften.

Produksjon

Fra verkstedet i Mandal produseres alt for hånd sammen med dyktige medarbeidere. Med en allsidig maskinpark kan de levere alt fra designtjenester til stedstilpasset innredning og spesialproduserte møbler.

– Vi jobber stort sett rettet mot privatmarkedet, med design og produksjon av komplette løsninger til hus, hytte og leilighet, men det hender også at vi tar oppdrag for profesjonelle kunder.

Kontinuerlig utvikling og analyse av fullførte oppdrag forbedrer tilbud og tjenester.

– For øyeblikket merker vi stor etterspørsel, og er stadig på jakt etter riktige medarbeidere som kan trives her, og være med på ferden videre.

Andreas forteller at de jevnlig samarbeider med andre medlemmer i klynga, og at det er veldig hyggelig og lærerikt.

Full konsentrasjon!

Fleksibilitet

Bedriften er fleksibel og sterk, noe Andreas begrunner med kreativiteten i forhold til hvordan medarbeiderne jobber i produksjonen, og i forslagene de presenterer for kundene.

– Medarbeiderne jobber ikke på statiske stasjoner, men er dynamiske deltakere gjennom hele prosjektet. De er innom alle stegene mot ferdigstillelse av interiørproduktene.

Videre understreker han at god dialog, god informasjonsflyt og god rådgivning kvalitetssikrer prosessen fra start til slutt.

– Oppdragsgiverens tillit er vårt største ansvar. Kundene våre er engasjerte, og har ofte mange tanker om hva de ønsker seg. Vår jobb er å hjelpe dem med å finne essensen av drømmer og behov, og bidra til at de oppdager noe nytt.

Bemanning

A-Form har 6 ansatte, både møbelsnekkere og interiørarkitekter, og vanligvis en lærling.

– De jobber med kundeprosjekter individuelt eller i team, følger prosjektene fra start til ferdig montering hos kunden, og reiser ofte samlet på montering.

Bedriften opplever stor etterspørsel, og søker egentlig etter medarbeidere både i administrasjon og produksjon (flere møbelsnekkere / lærling).

– Vi har solid kompetanse på å realisere idéer til ferdige produkter, og prosjektledelsen vår innebærer overordnet kontroll på fremdrift og øvrige fagområder. Kundene forholder seg til et lite team som oppdaterer og ivaretar dem gjennom hele prosessen.

Lekker innredning på hytte i Lillesand. Foto BOW v/Pernille Munster

Viktig fokusområde

A-form har klatret jevnt og trutt oppover siden starten, med et godt nettverk av samarbeidspartnere og kunder.

– Det viktigste vi gjør for å holde på det gode momentum, er fortsatt grundig analyse av valg og rutiner, slik at vi sikrer kontinuerlig utvikling og forbedring.

Oppfordringer til andre

A-Form oppmuntrer til alltid å verdsette nye, friske tanker og ha øynene rettet mot framtiden.