Bedre infrastruktur i kystskogfylkene

Tømmerkaiene er snart ferdig utbygd, og skogsveiene er i god rute, men flaskehalser på kommuneveier er nærmest en krise for tømmertransporten i mange kommuner.

Kystskogfylkene har historisk sett hatt de høyeste drifts- og transportkostnadene i skogbruket, og arbeidet med å forbedre infrastrukturen er derfor blitt høyt prioritert siden oppstarten av Kystskogbruket på tidlig 2000-tall.

Det antas at bare 13 % av alle kommunale veier er godkjent for normale vogntog. I Agder er veisituasjonen ganske bra i gamle Aust-Agder, mens Vest-Agder har større utfordringer.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) er engasjert av Kystskogbruket for å analysere og prioritere flaskehalser for tømmertransport på kommuneveier. Arbeidet er ferdigstilt eller planlagt i de fleste fylkene, og vil være et grunnlag for å fortsette arbeidet for å få til en statlig spleiseordning for å få fortgang i oppskrivinga av kommunale veier.

Les mer i kystskogbrukets artikkel