Bedriftspresentasjon på Sam Eyde Vgs – lyst og anledning til å delta?

Vi har fått mulighet til å synliggjøre potensielle utplasserings- og lærebedrifter for interesserte elever på Sam Eyde onsdag 9. mars. Vi ber om rask tilbakemelding om det er aktuelt for din bedrift å delta slik at vi kan tilrettelegge best mulig.

Bedriftene har behov for flere ulike fag og vi inviterer derfor elever fra både Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Håndverk, Design og produktutvikling, samt Teknologi- og industrifag.

Vi vet at de fleste bedriftene ønsker å rekruttere fra Vg2, samtidig er det viktig å tenke langsiktig. Det betyr at en Vg1 elev dere knytter kontakt med nå kan bli en SUPER lærling på sikt og en medarbeider som er gull verdt om noen år. Vi har også noen suksesshistorier å vise til når det gjelder 1+3 modellen. Slik at det også er dumt å avskrive dette helt. Men det forutsetter at elevene og bedriftene kjenner hverandre, og at både eleven og bedriften er motivert.

YFF og utplassering i bedrift

Et par uker etter vårt besøk starter Sam Eyde sin YFF-periode på 4 uker der elevene utplasseres hos bedriften 3 dager i uka. Vi oppfordrer bedriftene til å være synlige og til å knytte kontakter med aktuelle elever (og potensielle lærlinger) så tidlig som mulig. Vi håper derfor dere er åpne for å ta i mot elever på utplassering.

I møtet 9. mars kl. 10:00-11:30 legger vi opp til korte presentasjoner der dere får fortelle litt om:

  • Bedriften
  • Marked og produkter
  • Arbeidsoppgaver og hvilke fag- og svennebrev som er relevante for din bedrift
  • Arbeidsmiljø – hva kan lærlingen forvente av bedriften
  • Forventninger til elever i utplassering og lærlinger

I etterkant får elevene mulighet til å snakke nærmere med de bedriftene de har lyst til å høre mer om.

Ta gjerne med lærlinger eller unge medarbeidere som egner seg som rollemodeller og inspiratorer til å fortelle.

Vi ser frem til raske tilbakemeldinger fra bedriftene som ønsker å delta. Send en e-post til mtb@innotre.no om det er aktuelt for din bedrift.

Og et lite PS til slutt: Vi har sendt innspill til fylkeskommunen i dag om å bli inkludert i videre prosess om å utrede Vg2 Treteknikk ved Tvedestrand Vgs, som et mulig søkbart tilbud ved skoleåret 2023/2024. Så vi er fortsatt på ballen, selv om vi ikke lykkes med å få søkbart tilbud i år.