Bergene Holm og Biozin skal studere biodrivstoffprosjekt med Equinor

Bergene Holm AS og Biozin Holding AS har inngått avtale med Equinor ASA om å sammen se på utvikling av biodrivstoff produksjon ved Jordøya i Åmli i Agder.

Dagens pressemelding fra partnerne sier videre at studien som igangsettes skal avklare om det er teknisk og kommersielt mulig å bygge og drive en verdikjede som omdanner råstoff fra skogen og treindustrien til bærekraftig og avansert biodrivstoff.

Studie

Studien vil i størst mulig grad bygge videre på Biozins tidligere arbeid vedrørende logistikk og infrastruktur. Et viktig element er å fortsatt benytte lokalt råstoff og den ferdigutviklede industritomta på Jordøya i Åmli.

Kommentarer

– Vi i Biozin er veldig tilfreds med at Equinor vil gjennomføre denne studien sammen med oss. Equinor vil bidra med kapasitet og kompetanse som er nødvendig for å avklare en eventuell videre satsing på et industriprosjekt i Åmli (Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS).

– Bergene Holm jobber vedvarende for å skape merverdi av sidestrømmene fra sagbrukene, samt skape en forutsigbar, kortreist og bærekraftig foredling av skogsråstoff som blir avvirket i våre regioner. Nå går Biozin inn i en ny fase sammen med Equinor, i en studie med sikte på å avklare de tekniske og kommersielle mulighetene for å etablere et prosjekt (Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS).

– Fra InnoTre klyngen heier vi på våre medlemsbedrifter Bergene Holm AS og Biozin AS i arbeidet med å realisere et viktig industriutviklingsprosjekt for norsk skog- og trebasert verdikjede. Det er et stort globalt behov for avansert biodrivstoff i årene som kommer, og prosjektet vil kunne få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger regionalt (Krister Moen, Klyngeleder InnoTre).

Kontaktinformasjon

Biozin Holding AS: Adm. dir. Thomas Skadal, +47 905 08 216, TS@biozin.no

Bergene Holm AS: Adm. dir. Erland Løkken, +47 982 50 301, erland.lokken@bergeneholm.no

Les mer her