Bransjeprogram – Treets materialegenskaper

Flere av bedriftene har bidratt med innspill til Fagskolen i Agders nye tilbud for trebasert næring. I uke 42 er de klare til oppstart av den første modulen: Treets materialegenskaper.

Korte og spissede utdanninger på fagskolenivå gir kunnskap som bidrar til å sikre bedriftenes konkurransekraft. Fagskolen skal legge til rette for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Bransjeprogram – Treindustri er en modulbasert utdanning spesielt tilrettelagt for trebasert næring. Fagskolen i Agder har fått godkjent fire ulike moduler som er relevante for bedriftene i Tre på Agders nettverk.

  • Digitale verktøy
  • Digital bygningsmodellering
  • Forbedringsprosesser og mellommenneskelig samspill
  • Treets materialegenskaper

Treets materialegenskaper – 1. modul ut

Her vil studentene lære om:

  • Treteknologi; bruksegenskaper/områder, fuktpåvirkning, beskyttelsesmetoder, vedlikeholdsbehov
  • Trefysikk og -mekanikk; fasthetsklasser, vekstavvik sorbsjon/absorbsjon, varmeledningsevne og kvalitet
  • Trevirkets egenskaper; herunder kilde til energi, viskose, tilsetningsstoff i mat/dyrefor

Gjennomføring

Det legges opp til tre nettbaserte halvdagssamlinger (fra kl. 12:00-15:30). I forkant av hver samling legges det ut relevant og variert lærestoff som studentene jobber med individuelt. Lærer gjennomgår lærestoffet i samlingene, i tillegg blir det presentasjoner fra eksterne foredragsholdere. Faglærer gir individuell oppfølging etter behov og det legges opp til samarbeid i grupper der det gir størst læringsutbytte.

Det gjøres opptak av samlingene slik at studentene kan se dem i etterkant. I tillegg blir det tilgang til en rekke nettbaserte ressurser som du kan se når det passer deg. Det er ingen eksamen, obligatoriske innleverte oppgaver danner grunnlag for karakter.

Opptakskrav

Fagbrev/svennebrev eller tilsvarende relevant praksis. Realkompetanse kan vurderes. Søknadsfrist 4. oktober. 

Praktisk

Studiet er gratis, utgifter til eventuell utskrift av fagstoff og studiemateriell dekkes av studenten (ev. arbeidsgiver om det er avtalt). Det forutsettes at studentene har PC som kan benyttes i studiet.

Les mer på Fagskolen i Agder sine nettsider

Spørsmål om bransjeprogrammet? Kontakt Per.Hoyum@fagskoleniagder.no