Bransjeprogrammet – Aktuelle fagskoletilbud høsten -22

Fagområdene er etterspurt fra bedriftene, og vi håper mange vil se nytten av å melde seg på. 

Gjennom bransjeprogrammet for treindustrien har Fagskolen i Agder satt opp flere relevante tilbud, høsten 2022.

Kort om gjennomføring

Modulene er nettbasert, med noe fast undervisningstid, fordelt ut over over ti uker, og gjennomføres i kombinasjon med jobb. Deltakelse er gratis, mens det vil tilkomme mindre utgifter til bøker/utstyr og semesteravgift.

Les mer om tilbudene

Del gjerne videre til aktuelle deltakere i din bedrift. Bedriftene i Tre på Agders nettverk har førsterett på plassene.

Søknadsfrist: 1 september. Vi oppfordrer likevel deltakere til å være tidlig ute med påmelding.

Utfyllende info og påmeldingsløsning finner dere på Fagskolens nettside