Brenner du for vekst og utvikling for trebasert næring i Agder?

Det nærmer seg årsmøtetid. Det betyr tid for valg i Agder Tresenter. Trond og Andreas i valgkomiteen er i gang med jakten på engasjerte kandidater. Kanskje nettopp du er en av disse?

Ved inngangen til 2021 har tresenteret 35 medlemmer. Representanter fra disse virksomhetene er valgbare til verv i organisasjonen. I dag består styret av leder, nestleder og to styremedlemmer, samt to vara. Til årsmøtet vil styret fremme forslag om å utvide styret noe, slik at det samlet vil bestå av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Fem styremedlemmer, hvorav et utpekes av Norske Trevarer Agder

Noe for deg eller andre i bedriften?

Vi trenger flere kandidater å spille på. Sammensetningen av styret bør gjenspeile bransjefordelingen hos medlemmene.  Årsmøtet skal også velge valgkomité og revisor. Vi håper flere har lyst og anledning til å bidra. Valgkomiteen som består av Trond Hamran fra Hamran Snekkerverksted og Andreas Lie fra Røyrås Treindustri (bildet) vil gjerne ha forslag fra medlemmene.

Styret samarbeider tett med daglig leder som bistår med praktiske oppgaver. I tillegg har vi egen opplæringsansvarlig for lærlingene. Styrets oppgaver vil i hovedsak være å bidra med innspill, beslutte tiltak og synliggjøring av aktiviteter som fremmer trebasert næring i Agder.

Har du spørsmål om «oppdraget» eller innspill til kandidater; deg selv eller andre, er det supert om du tar kontakt med valgkomiteen: Trond, mobil 90 12 81 32, eller Andreas, mobil 90 97 26 76. 

Hva får du igjen for å delta?

Vi kan ikke love gull og grønne skoger, men vi kan love deg at du blir en del av et engasjert nettverk blant bedrifter som har en viktig betydning i landsdelen vår. Videre får du en unik mulighet til å være med å sette dagsorden for saker og arbeidsområder som er viktig for å fremme næringen – og utvikling av din virksomhet.

Om Agder Tresenter

Agder Tresenter er en ideell organisasjon. Formålet vårt er å Være et knutepunkt for trebasert næring på Agder og bidra til å gi  næringen økt lønnsomhet og konkurranseevneTre på Agder er en viktig satsing i regi av Agder Tresenter. Flere deltakere er ikke er medlemmer i Agder Tresenter. Representanter fra disse er likevel velkommen til å delta i ressursgrupper innen for de ulike satsingsområdene:

  • Bærekraft og sirkulære løsninger
  • Digitalisering
  • Omdømme og Marked
  • Rekruttering og kompetanse.

Vi vil gjerne også ha innspill til kandidater til disse gruppene. Send oss en e-post så tar vi kontakt for ytterlige informasjon.