– De unge er kjappe i hue

En av landets mest anerkjente bedrifter innen design og produksjon av baderomsmøbler, ligger på Birkeland. Her har lærlingene Anders og Henrik allerede fått en viktig rolle.

– Jeg har lært meg saga og også montert en del møbler, men akkurat nå jobber jeg med kantlistemaskinen. Det er viktig at jeg lærer den maskinen veldig grundig før jeg skal opp til fagprøven, sier Anders Linde. 

Det er ganske nøyaktig 100 meter rundt kantlistemaskinen hos Foss Fabrikker, og det blir noen runder på 19-åringen i løpet av dagen.

– Jeg sørger for å mate maskinen med riktig kantlist i forhold til baderomsmøblet. Maskinen som limer på listene er jo helautomatisk, men det er likevel en del manuelt arbeid som må gjøres – og så må jeg også overvåke prosessene underveis.

“På strengen”

Mens Anders jobber i maskinhallen hvor deler av baderomsmøblene lages og bearbeides, er lærlingekollega Henrik mest på det de kaller “strengen”.

– På strengen så sjekker vi alle delene som er produsert. Vi tar bort overskytende lim og den slags, og så monterer vi møblene sammen. Men jeg har også lært mye om programmering, så læretiden er veldig innholdsrik og variert, og det liker jeg, sier Henrik Iversen (22).

Hjørnesteinsbedrift

Foss Fabrikker er en familieeid bedrift som startet i 1968, og årlig designes og produseres det 25 000 baderomsmøbler her. All produksjon foregår i lokalene på Birkeland, og materialene er stort sett fra Europa.

Mange av medarbeiderne har jobbet her i en årrekke, og lærlingsansvarlig Thor Brovig forteller at det bare er seks år siden baderomsfabrikken ble lærebedrift.

– Da begynte vi å merke et behov for å rekruttere yngre krefter, og oppdaget at fagbrev i produksjonsteknikk var veldig relevant hos oss. Det var et fag vi kunne tilby lærlingene, og ikke minst så gir det en kompetanse som vi selv har god bruk for her, sier Thor Brovig.

Han ser også på oppgaven som et samfunnsansvar.

– Det er viktig for oss å legge til rette for de som ønsker å lære noe og som synes bedriften vår er interessant.

Dessuten trekker han fram betydningen av å ha fått yngre krefter inn i bedriften.

– Utstyret vi bruker blir mer datastyrt og teknisk avansert, og den unge generasjonen er mer teknisk kompetente enn oss eldre. De har jo allerede massevis av datateknisk kompetanse når de kommer hit som lærlinger.

Sånn sett drar de unge og eldre nytte av hverandre, mener han.

– Vi har mange godt voksne som er svært gode på det praktiske arbeidet. Så kommer de unge inn og tar programmering og annen data på strak arm. De er kjappe i hue, og til sammen gjør det oss til en bedre bedrift.

Kjappe i hue

To av de unge som er kjappe i hue, er altså Henrik og Anders, og de er også svært opptatt av å lære.

– Jeg har allerede laget og programmert monteringsprogram, og den datatekniske biten er moro, men jeg liker variasjonen og har ikke tenkt å spesialisere meg i noe spesielt ennå, sier Henrik.

Anders har det likedan.

– Det er bare et par måneder til jeg skal opp til fagprøve, og nå jobber jeg jo målrettet mot det. Men planen er å bli værende her etterpå, og mulighetene er mange. Jeg er i alle fall veldig fornøyd, og så har det vært ganske greit å få lønn i læretiden, fastslår han.

Både Anders Linde (19) og Henrik Iversen (22) er fornøyd med læretiden og forteller at de får innføring og opplæring i det aller meste som foregår i produksjonslokalene til Foss Fabrikker.
Det er viktig for oss å legge til rette for de som ønsker å lære noe og som synes bedriften vår er interessant, sier lærlingansvarlig Thor Brovig. Her sammen med lærling Henrik Iversen.

Les mer om lærlingeordningen og muligheter for å bli lærling eller å bli lærebedrift.