Digital analfabet eller digital mester?

Lær mer om bedriftens digitale modenhet og hvilket nivå den befinner seg på. Ta testen og legg grunnlaget for å forbedre områdene bedriften kan bli sterkere på.

Visit Sørlandet Utvikling (tidligere USUS) utviklet for noen år siden en digital modenhetstest som fortsatt er i bruk for bedriftene i deres nettverk. De har nå delt løsningen med oss i Tre på Agder slik at den også kan gi verdi for flere. 

Gjennom testen får dere en indikasjon på

  • Hvor bra dere gjør det innen digital markedsføring
  • På hvilke områder dere strever
  • Og hvordan dette kan adresseres effektivt avhengig av bedriftens modenhet og generelle digitale utvikling

Gjennom testen lærer dere mer om bedriftens digitale modenhet og hvilket nivå den befinner seg på. Ved at flere bedrifter tar testen vil den også synliggjøre i hvilken grad det er fellestrekk hos flere. Det gir verdifull innsikt for å kunne tilpasse felles tiltak og aktiviteter i regi av Tre på Agder (eller ev. i samarbeid med andre).

Vi oppfordrer alle bedriftene i Tre på Agder nettverk til å ta testen i løpet av november. Slik at vi raskt får kartlagt grunnlaget for ev. felles tiltak og videre utvikling av testen som skal videreutvikles i samarbeid med Visit Sørlandet Utvikling.

Om praktisk gjennomføring

Deltakere: Lederen i bedriften, sammen med den/de som har ansvar for digital markedsføring
Tid: Sett av 30 minutter – 1 time, i fred og ro til å svare på spørsmålene.
Gjennomføring: Vurder svaralternativene; reflektere rundt din bedrift, bedriftens strategi og aktiviteter generelt – og huk av for det alternativet som passer best

Gå til skjema / digital modenhetstest

Etter å ha fullført skjemaet får dere

  • e-post med resultatet
  • lenke til mer informasjon om de ulike nivåene av digital modenhet
  • tips til hva dere kan gjøre for å komme videre