Digital bygningsmodellering – nytt tilbud fra Fagskolen i Agder

Studiet kan gjennomføres på deltid, i kombinasjon med jobb, og vil gi innsikt og ferdigheter i bruken av et digitalt verktøy som effektiviserer driften.

Som en del av bransjeprogrammet for Treindustrien er Fagskolen i Agder straks klare for oppstart av den 2. modulen i bransje-programmet for trebasert næring. Digital bygningsmodellering gir innsikt og ferdigheter i bruken av et digitalt verktøy som effektiviserer driften.

Om studiet

  • Praktisk rettet, og kan gjennomføres i kombinasjon med jobb
  • I hovedsak nettbasert, men det legges også opp til noen fysiske samlinger
  • Individuell veiledning fra faglærer

I studiet skal det jobbes med konkrete oppgaver; modellering av hus og hytte, men kunnskapen som tilegnes gjennom studiet er grunnleggende og kan også benyttes i videre arbeid med andre produkter.

Oppstart i uke 9. Søknadsfrist 25. februar. 

Se utfyllende info på fagskolens nettside. De som vil delta må søke opptak via fagskolens søkerportal.

Ta gjerne kontakt med faglærer Lasse Imeland på e-post eller mobil 90 50 00 41 om dere har utfyllende spørsmål om innhold eller praktisk gjennomføring.