Fag- og svennebrev: En nøkkelfaktor for å sikre bedriftens konkurransekraft

Opptatt av framtida og spennende muligheter? Bedriftene har allerede mange dyktige medarbeidere med fag- eller svennebrev, men vil også trenge flere framover.

For Tre på Agder er dyktige medarbeidere et nøkkelord.  Mange lærlinger blir rekruttert rett fra videregående skole (etter ett, to eller tre år), men det er også muligheter for medarbeidere som allerede er i jobb. Gjennom Fagbrev på jobb kan de som allerede er i jobb få vurdert realkompetanse, få ytterlige opplæring på arbeidsplassen og ta fag- eller svennebrev på grunnlag av dette.

Aktuelle fag- og svennebrev  

Det er mange muligheter. Bedriftene har et variert kompetansebehov. Bransjen er i utvikling, men mange har fortsatt behov for kompetanse basert på gamle håndverkstradisjoner. Samtidig er det behov for medarbeidere som har kompetanse innen maskinell bearbeiding, økt bruk av teknologi og automatiserte løsninger. 

Les mer om ulike fag- og svennebrev på vil bli.no 

Ved behov kan det også organiseres fagopplæring i andre fag

Tilskudd til opplæring 

Bedriftene kan få tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirket beløpet. Tilskudd administreres av Agder fylkeskommune. Les mer om tilskuddsordningen på Agder fylkeskommune sin nettside.  

For fagene er det ulike krav og planer som må følges i utdanningsløpet, og vi vet at noen kvier seg for oppfølging av dette. Det er verdt å minne om at opplæringskontorene er gode støttespillere. De kan hjelpe bedriftene med det praktiske rundt lærlingordningen.

Spørsmål om lærlingeordningen og ulike veier til fag- og / eller svennebrev? 

Ta kontakt med Agder Tresenter sin opplæringsansvarlig Roald Tønnesen på e-post eller telefon 913 85 585, eller ev. et annet opplæringskontor i Agder om dere allerede har et kontor dere samarbeider med, for å få nærmere informasjon.

VIGO – er nettstedet for deg som skal søke videregående opplæring i skole, bedrift eller voksenopplæring/ realkompetansevurdering. 

lærling Bosvik