Ferske tilskuddsmidler til InnoTre

Innovasjon Norge har bevilget midler til to samarbeidsprosjekter mellom InnoTre og WoodWorks! Cluster. Flere medlemmer er allerede involvert, og flere blir inkludert underveis.

Hub-node

I fjor vår kunngjorde Innovasjon Norge muligheten for støtte til 3-årige samarbeidsprosjekter mellom erfarne klynger og mindre erfarne miljøer. InnoTre hadde allerede et samarbeid med Wood Works! Cluster i Midt-Norge, og vi mente at en tettere allianse ville gi begge klyngene ekstra verdi. Prosjektnavnet henspiller på at en «Hub» er en moden klynge (her Wood Works!) som samarbeider med en «node» som er nyere i gamet (InnoTre).

Blant 19 søknader fra hele landet godkjente Innovasjon Norge støtte til 4 prosjekter. Agder Tresenter og Innakva Klynge fra Agder ble tildelt 3 millioner hver, det samme gjorde Trondheim TechPort og InnovArena AS i Trøndelag.

Gjennom samarbeidet med WoodWorks! skal vår klynge lære mer om klyngedrift, med informasjonsutveksling og diskusjoner på både administrativt og styrenivå.

Klyngene har også valgt lauvtreressurser som et felles satsingsområde. Målet er å bidra til utvikling av effektive og bærekraftige verdikjeder for lokale ressurser, tilpasset bedriftenes behov i vår region og i Midt-Norge.

Påbygg i høyden med trekonstruksjoner

Innovasjon Norge har bevilget kr. 950 000 til dette forprosjektet gjennom Bioøkonomiordningen. Framtiden krever bedre utnyttelse av eksisterende bygningsmasse. Å bygge oppå eksisterende bygg har mange fordeler, inkludert redusert behov for areal, reduserte klimagassutslipp og økt verdi på eksisterende bygningsmasse.

En utfordring er at det til nå er gjennomført svært få prosjekter. Det mangler dokumentasjon og erfaringer om hvordan man gjennomfører prosessen fra start til konseptvalg, der industriell utvikling er viktig, samt utførelse. 

Forprosjektet skal undersøke hvordan man best kan bygge i høyden med tre på eksisterende bygg. Målet er å gjøre dette på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte gjennom valg og utvikling av metoder og industrielle løsninger.

InnoTre og WoodWorks! Cluster leder prosjektet, med et team på 16 partnere fra ulike fagområder som byggeier, kommune, arkitekter, entreprenører, energisektoren, klynger og FoU-aktører. Prosjektcaset er Bankbygget i Arendal.