Følg med på hva som skjer og hvilke tilbud du og bedriften kan ta del i

Vi vil gjerne dele informasjon om hva vi driver med. Samtidig vil vi opptre ryddig og fortrinnsvis sende informasjon du faktisk er interessert i å få. 

Som deltakere i Tre på Agder får bedriftene mulighet til å utvikle både egen bedrift og bransjen i samarbeid med andre. Vi tilrettelegger møteplasser og jobber med prosjekter som bedriftene er opptatt av. Alle trenger ikke delta på alt, men det forventes at alle deltar på noe.

Hva er relevant for deg?

Målgruppen for tiltakene og arrangementene kan være ulike. Vi ønsker at alle det er relevant for blir kjent med både hva vi jobber med og hvilke tilbud de kan ta del i. Vi deler informasjon om det som skjer på nettsiden vår, på Tre på Agders facebook og i nyhetsbrev.

Daglige ledere/kontaktpersonen i deltakende bedrifter vil kunne få tilsendt e-poster fra oss som bedriftens representant. Dette gjelder uavhengig av hvilke personlige samtykker/ønsker de har meldt inn. Andre skal primært få informasjon fra oss basert på hva de selv har meldt inn at de ønsker å få.

For å gjøre dette trenger vi ditt samtykke. Vi ber derfor alle om å registrere kontaktopplysninger og interesseområder i vårt nettskjema.

Tre på Agder vil behandle og bruke dine person -og kontaktopplysninger til å holde kontakten med deg. Du kan når som helst melde deg av vårt nyhetsbrev og inndra samtykke om kommunikasjon via e-post ved å klikke «Meld meg av nyhetsbrev» lenken som du vil finne nederst i våre nyhetsbrev.

Spørsmål?

Kontakt Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder, mobil 95970823

Deltakere

Både små og store virksomheter i verdikjeden fra skog til ferdige produkter er velkomne som deltakere i Tre på Agder. Fellesnevner for bedriftene er tre som råvare- og materiale. Bedriftene representerer både tradisjoner og evne til å tenke nytt. De er opptatt av bærekraftig utvikling. De er rause, engasjerte og de tror på å dele

Bedrifter som som ønsker å delta må registrerer kontaktperson og informasjon om bedriften i et eget registreringsskjema – bedrift/deltaker Tre på Agder.