Fremtidens drivstoff skal lages i Åmli

Som første fullskala fabrikk i verden, skal Biozin ta i bruk Shells splitter nye teknologi for å lage avansert biodrivstoff. Råstoffet til produksjonen blir rester fra sagbruk og det som ellers blir liggende igjen skogen.

– Vi bruker sidestrømmer fra sagbrukene og lav-verdi virke fra skogen og omdanner treflis til en hydrokarbonrik gass, for så å lage ferdig biodrivstoff, sa Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding, under Tre på Agders årlige samling, litt tidligere i måneden.

Det var en fremtidsrettet leder som snakket om ren energi fra norske skoger, og som viste til store planer for den nye fabrikken i Åmli.

Bruker restene

Skadal forklarer at de skal utnytte det trevirket som ellers ikke blir brukt, som for eksempel tretopper og grener, og at de ikke skal benytte tømmer som kan brukes til produksjon av materialer.

– Det er bærekraftig på alle måter, og det blir også mye kortreist råstoff siden vi skal bygge fabrikken nært opp til det største sagbruket til Bergene Holm. De er også grunnlegger og eier av Biozin, og vi kommer til å motta sidestrømmer fra deres sagbruk.

Banebrytende teknologi

Dersom alt går etter planen, vil Biozins nye fabrikk være i drift i løpet av 2027. Det er Shell som har utviklet og som sitter på lisensen til den nye IH2-teknologien. Enkelt forklart handler den om å omdanne råvarene fra trevirke til bioråolje, og videre til ferdig drivstoff til transportsektoren.

– Dette er banebrytende teknologi som vi blir først i verden til å benytte i kommersiell skala.

Shell skal også kjøpe hele den fremtidige produksjonen av biodrivstoff fra Åmli-fabrikken, og de kommer inn med betydelig kapital til finansiering av prosjektet.

– Planen er også at de blir den klart største eieren i Biozin, og deres ulike roller i prosjektet er naturligvis helt avgjørende for at dette skal kunne realiseres.

Et ønsket prosjekt

Biozin har mottatt omfattende støtte til prosjektet. Tidligere i år ble det kjent at EUs Innovasjonsfond støtter prosjektet med om lag 750 millioner kroner. Nylig besluttet også Enova å tildele Biozin 500 millioner kroner i støtte. Samtidig er det lenge til 2027, men Skadal er optimistisk og tror biodrivstoff-fabrikken blir realisert.

– Vi opplever at det er et ønsket prosjekt, og etter støtten fra Enova er vi enda et steg nærmere. Vi er allerede i gang med opparbeidingen av tomten, og jobber med forretningsavtaler for å sikre at vi får nødvendig trevirke til den fremtidig produksjonen.

Biozin planlegger å produsere 110 000 m3 avansert bioråstoff i året, og det vil naturligvis også bety mange nye arbeidsplasser i Agder.

– Vi kommer til å kjempe blant annet med Nordsjøen om ingeniører og prosessoperatører. Men det blir moro, for det er ingen tvil om at det vi skal skape i Åmli blir en veldig viktig del av det grønne skifte.

Les mer

Om Biozin 
Åmli-prosjektet

[

Tomtearbeidet på Jordøya er i gang. 

Lokalt bidrar prosjektet til direkte fordeler for sagbruket, som gir stor verdiskaping i Åmli kommune. Dette vil gi ringvirkninger for regionen i form av arbeidsplasser og setter Norge på kartet som en betydelig produsent av bærekraftig, avansert biodrivstoff.

Når anlegget står ferdig vil det ha en kapasitet på ca. 1000 tonn biomasse per dag. Samlede investeringer er anslått til 10+ milliarder kroner.