Gründer ba tilhørere om hjelp

En personlig erfaring med datteren ble starten på gründereventyret til Vibeke Siljan. Trestativet Little Climby er klart, men en av utfordringene er å finne en norsk bedrift som vil produsere det.

Er du forelder og har kjent på frykten for at barnet skal skade seg? Det gjorde Vibeke Siljan da hun ble mor for første gang og den lille jenta begynte å dra seg opp etter ting.

– Jeg lette etter leker eller annet babyutstyr som var stabilt, men fant ikke noe. Da kom ideen om en stabil ribbevegg som samtidig kunne flyttes rundt.

Foreldrene laget en prototype som ble testet ut på egne og andre barn, og etterhvert utviklet ideen seg. Ribbeveggen er blitt til et aktivitetsstativ som vokser med barnet og skal dekke behovene fra 0–3 år.

Siljan forteller at det ikke bare er et trygt og praktisk stativ, men at det også gir motoriske fortrinn.

– Vi satt i gang et lite forskningsprosjekt hvor trestativet ble testet i flere familier. De barna som brukte det det første leveåret, nådde motoriske milepæler raskere og utførte kognitive øvelser fortere enn barn som ikke hadde brukt stativet.

Mer bærekraft

I dag er Little Climby, som består av et multifunksjonelt trestativet med matte og forskjellige treleker, satt i produksjon. Men det er bare trelekene som lages i Norge, det a-formede stativet produseres i Polen. Det ønsker Siljan å gjøre noe med.

– Det importeres enorme mengder med leker og barneutstyr til Norge, og hvis vi finner en norsk treprodusent som kan tenke seg å lage stativet, vil vi sammen kunne bidra til å redusere importen.

Det vil også være attraktivt i markedet, tror hun, selv om utsalgsprisen blir høyere enn om det importeres fra et lavkostland.

– Det er en større bevissthet rundt bærekraft blant de unge som blir foreldre i dag, og mange spør hvor lekene er produsert. Det er ingen tvil om at det mest bærekraftige vil være om vi kan finne norske samarbeidspartnere som vil produsere disse stativene i norsk tre.

Spørsmål? Kontakt Vibeke, via post@littleclimby.com eller mobil 94 28 76 98, eller les mer på www.littleclimby.com.

Tre på Agder – en koblingsarena

Da Vibeke var ferdig med foredraget ble hun umiddelbart oppsøkt av flere av tilhørerne i salen på Strand Hotel Fevik. Så vil fremtiden vise om hun finner en norsk treprodusent slik at Little Climby kan bli det helnorske produktet hun håper på.

Prosjektleder for Tre på Agder, Maya Twedt Berli, påpeker at akkurat dette er et av poengene med klynga. 

– Gjennom å møtes og bli bedre kjent skapes muligheter for økt verdiskaping basert på norske råvarer, utvikling og nye oppdrag for lokale bedrifter. 

Maya Twedt Berli vil gjerne ha flere gründere med på laget. – Nye samarbeidspartnere kan bli gull verd både for dem og de etablerte virksomhetene.

Spørsmål om medlemskap? Kontakt Maya på mobil 95 97 08 23.