Innovasjon Norge støtter teknologi-prosjekter i regi av Tre på Agder

Flere bedrifter har allerede meldt seg på workshops i høst for å lære mer om robotikk og smart sensor teknologi. Med tilsagn om tilskudd fra Innovasjon Norge kommer det nå flere spennende tilbud.

Kunnskap om muligheter og utvidet bruk av ny teknologi i både produksjon og administrasjon kan bidra til økt effektivitet og verdiskaping. I høst får bedriftene tilbud om å delta på flere tiltak for å se og vurdere potensialet for økt bruk av teknologi i egen produksjon.

Støtte fra Innovasjon Norge gir flere muligheter

Tre på Agder har i høst fått tilsagn om støtte på kr. 750 000 fra Innovasjon Norge til flere teknologiprosjekter. Støtten bidrar til at flere bedrifter kan se nye muligheter for egen produksjon. Teknologiene kan effektivisere manuelle operasjoner og øke graden av kvalitet. Innovasjon Norge støtter to ulike tiltak som bedriftene inviteres til å delta i:

1) Sjekk av produksjonsprosesser med anbefalinger for veien videre

Til en meget fordelaktig pris kan bedriftene få utført enten en Level Up eller en Level Up Spot sjekk. Etter sjekk i bedrift utarbeides det rapporter som gir kunnskap og anbefalinger for veien videre. Bedriften kan i etterkant komme raskt i gang med automatiseringstiltak som er viktig for økt konkurransekraft. Meld interesse for å få utført sjekk av produksjonsprosess. 

2) Test og teknologikvalifisering for mobil samarbeidende robot

Formålet er utvikling og demonstrasjon for automatisk palletering / uttak av maskiner og automatisk de-palletering / parring av maskiner. En sentral del av testen er å verifisere fleksibilitet ved å kunne flytte løsningen mellom maskiner og behov samt gripe ulike emner av tre. MIL samarbeider med leverandøren Rocketfarm på dette prosjektet. Testing skal gjennomføres i to deler:

  1. Testing og intern demodag hos MIL
  2. En ukes industriell test i bedrift

Hovedtema for testing og teknologikvalifisering

  • Griping av emner i tre ved hjelp av vakuumgripper
  • Håndtering av emner i ulike lengder (max / min lengde & bredde)
  • Flytting av robot og nullstilling uten bruk av kamera / vision
  • Tempo, Brukergrensesnitt samt HSE og samarbeid mellom menneske og robot

Vi jakter nå etter bedrifter som vil delta

For å få mest mulig ut av dette prosjektet vil vi gjerne ha med en eller flere bedrifter på industriell test i bedrift (til en meget fordelaktig pris). Ta kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli om dette kan være aktuelt for din bedrift, eller registrer interesse i nettskjemaet vårt.

Spørsmål?

Kontakt Maya Twedt Berli, prosjektleder Tre på Agder, mobil 95970823
Kontakt Roar Flatland, seniorrådgiver Innovasjon Norge, mobil 48114858
Kontakt Svein-Inge B. Ringstad, produktsjef MIL, mobil 95195992

Samarbeid MIL - Tre på Agder
Selvkjørende, pålitelig og effektiv. Det er mange muligheter med en cobot tilpasset bedriftens behov.