Interessant om biobasert prosessindustri og regional utvikling

Gisle Løhre Johansen (Borregaard), Anders Roger Øynes (AT Skog), Thomas Skadal (Biozin Holding) og Arne Isaksen (UiA) bidro positivt med engasjerte og vel forberedte innlegg og kommentarer på Tre på Agders temamøte 29. oktober. Presentasjonene fra møtet finner du her.

Prosess21 har satt ned flere ekspertgrupper som jobber på ulike områder. Den første delrapporten fra en ekspertgruppe i Prosess21 var rettet mot biobasert prosessindustri. Det handler om råvaretilgang, virkemidler for innovasjon og politikkutforming. Temaet er absolutt aktuelt for videre utvikling i – og for – landsdelen vår.

29. oktober inviterte vi derfor alle interesserte til et eget møte om temaet med mulighet til å bli bedre kjent med utvalgets arbeid og anbefalinger. Etter planen skulle vi møtes fysisk på UiA i Grimstad, men pga. koronasituasjonen valgte vi å gjennomføre møtet via Teams.

Engasjerte innledere og interessert forsamling

Gisle Løhre Johansen, direktør i Borregaard og leder av ekspertgruppen, Anders Roger Øynes, administrerende direktør i AT Skog, og Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding AS, bidro positivt med engasjerte og vel forberedte innlegg og kommentarer knyttet til:

  • Hva betyr anbefalingene for oss i Agder, og hva betyr de for politikkutforming fremover?
  • Hvilke forutsetninger ligger til grunn for å lykkes?
  • Hvordan må industrien spille på lag med andre om de skal lykkes?

I tillegg deltok Arne Isaksen, professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på UiA, med et kort foredrag om regional utvikling og kjennetegn ved suksessrike næringsklynger. På deltakerlista stod både politikere, ansatte i virkemiddelapparatet samt i utdanningssektoren og fra ulike forsknings- og utviklingsmiljøer. Vi setter pris på at dere valgte å delta, og takker for spørsmål og kommentarer dere bidro med underveis.

Få innblikk / se presentasjoner

Les mer

Gisle og Thomas brenner begge for temaet biobasert prosessindustri. De er enige om mye, men også uenige om noe. Interessant å høre ulike synspunkter og å få hjelp til å se saken fra flere sider.