Janne – Ny styreleder

Ett enstemmig årsmøte valgte 2. mars Janne Ramona Werdal til ny styreleder for Agder Tresenter. Til daglig er hun salgs- og markedssjef i Hamran. Sammen med resten av det nye styret er hun nå klar for videre satsinger.

Med seg på laget i det nye styret har hun nestleder Simon Thorsdal fra AT Skog, og styremedlemmene Krister Moen fra Omtre, Nora Stray fra Norce, Arne Roland fra ARTerra, Thomas Rosseland fra Bergene Holm AS avd. Nidarå samt Odd Rudlende fra Lista Treindustri/ rep. Norske Trevarer Agder.

Ydmyk og engasjert

Janne R. Werdal har vært styremedlem i Agder Tresenter siden 2019, og har siden starten hatt en aktiv rolle i klynge-prosjektet Tre på Agder. 

– Med 15 års erfaring innenfor trebasert næring i Agder er jeg ydmyk for å få lov å være med å utvikle en klynge innenfor vår bransje.

– Det handler om sirkulære løsninger, kortreiste råvarer, nye verdikjeder, kompetanse og derav større verdiskaping lokalt. Dette, i kombinasjon med markedspotensialet og samarbeid, blir viktige stikkord for å lykkes i fremtiden.

Tre på Agder var et treårig prosjekt fra sommeren 2019 til 2022. Nå tas satsingen videre. På årsmøtet presenterte Janne den nye strategien sammen med avtroppende styreleder, Dag Erik Heier.

– Gjennom årene er det jobbet aktivt for å styrke og utvikle nettverket, og tilrettelegge for felles delprosjekter. Samtidig er det viktig å påpeke at klynge ikke er noe man kjøper som en tjeneste, det er noe man deltar aktivt i, for å utvikle.

Samarbeid er et nøkkelord

Selv om medlemmene grovt sett kan deles inn i to grupper: de som primært ønsker nettverk og de som ønsker å løfte felles større prosjekter, så er det en erkjennelse av at verken små eller store virksomheter kan lykkes alene. Det er behov for aktivt samarbeid fremover.

– I klyngesatsingen er også aktører utenfor bransjen sentrale. Samspill med innovasjons-, kunnskap-, forsknings- og utviklingsaktører, samt finans- og kapitalmiljøer står sentralt for å oppnå vekst og økt konkurransekraft. 

Det nye styret er  bredt sammensatt, og sammen med andre medlemmer og administrasjon skal de bidra til å videreutvikle klynga, som nå også er i ferd med å endre navn. 

Fra Tre på Agder til InnoTre 

Det nye navnet InnoTre skal nå fases inn for treklynga i Sør-Norge og erstatte Tre på Agder. Vi har allerede i dag medlemmer som har forretningsadresser utenfor Agder. 

– Forutsetningen for medlemskap er at virksomheten støtter klyngas formål og at den vil bidra til at målene nås. Det skal i det videre fortsatt jobbes med mål innenfor tre hovedakser: nettverk, kompetanse og prosjekter, og innenfor områdene:

  • Bygg
  • Bærekraft og sirkulære løsninger
  • Digitalisering
  • Omdømme og marked
  • Rekruttering og kompetanse

På tross av nytt navn vil det regionale tyngdepunktet fortsatt være tydelig. Agder Tresenter vil fortsatt være den juridisk organisasjonen som driver klynga, og der deltakerne er registrert som medlemmer. Agder Tresenter driver i tillegg opplæringskontor for trebasert næring. Dette arbeidet skal også styrkes fremover. Les mer om Agder Tresenter

Bilde: Janne R. Werdal, Hamran. Foto: Inger Marie Grini.