Kartlegging som grunnlag for videre utvikling

Rebecka Lauvrak Løvjomås, som i vår skrev masteroppgave om forutsetninger for å lykkes med klyngeutvikling, fortsetter sitt engasjement for trebasert næring i Agder.

Tre på Agder skal kartlegge, definere og legge til rette for utviklingsprosjekter og fremtidsrettede tiltak for å bidra til vekst og økt konkurransekraft i næringa. Gjennom prosjektperioden skal det legges grunnlag for å søke klyngestatus i det nasjonale klyngeprogrammet.

Vi har kommet et stykke på vei, men har fortsatt en vei å gå før vi er klare til å sende inn søknad om Arena-status.

Grunnlaget må styrkes styrke 

For å vite hvor vi står, og for å kunne prioritere innsatsområder framover, har vi engasjert Rebecka Lauvrak Løvjomås til å utføre en viktig og systematisk kartleggingsjobb for oss.

Oppgaven utføres i kombinasjon med et annet engasjementet som forskningsassistent på UiA. Der samarbeider hun blant annet med Arne Isaksen (bildet) som er professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA. Arne har lang erfaring og stor kunnskap om næringsutvikling, innovasjon og innovasjonspolitikk som også kan komme Tre på Agder til gode. 

Ta godt i mot Rebecka

Rebecka har allerede vært i kontakt med noen av bedriftene og vil fremover ta kontakt med flere daglige ledere for å be om tid til en samtale om følgende punkter:

  • Kort om bedriften
  • Etablerte samarbeidsrelasjoner
  • Pågående prosjekter
  • Kunnskap og kompetanseutvikling
  • Ressurser
  • Bidrag for å realisere Tre på Agder og bedriftenes målsetting
  • Utfordringsbilde og behov for fremover
  • Mulighetsområder – potensielle prosjekter
  • Markedsområder – import/eksport
  • Andre ting bedriftene ønsker å trekke frem

Vi oppfordrer bedriftene til å ta godt i mot Rebecka slik at kartleggingen kan gjøres effektivt og hensiktsmessig for begge parter. Sammen skaper vi verdi for bedriftene som deltar!

Ta gjerne kontakt med Rebecka via e-post rebecka@innotre.no eller mobil 40762233 for utfyllende informasjon. 

Om masteroppgaven: Fra verdikjede til fungerende klynge