Klyngene på Agder går sammen for å løfte regionens kompetansebehov

Klyngeforum Agder, som er en administrativ møteplass for de ulike næringsklyngene i regionen, møtes jevnlig. På vårens møte ble det tatt initiativ til å løfte blikket sammen, med fokus på næringslivets kompetansebehov fremover.

Behovet for fagarbeidere er stort. Klyngene ser utviklingsmuligheter, men samtidig er vi bekymret for tilgangen på arbeidstakere med riktig kompetanse. Bedriftene kjemper om de samme potensielle medarbeiderne. Vi kunne valgt å kjøre våre kamper hver for oss, men det vil ikke tjene Agder samlet. Vi ønsker derfor å løfte utfordringen sammen!

Fagopplæring er fylkeskommunens ansvar  

Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring, og for yrkesfaglige studieprogram, som legger grunnlaget for læreplasser innenfor en lang rekke fag. 

Bedrifter i alle klyngene har behov for et stort antall lærlinger fremover, og det er derfor viktig at utdanningstilbudet er dimensjonert ut fra behovet. Kun gjennom det kan bedriftene være med å ta ansvar for videregående opplæring. Dialog med fylkeskommunen, som skoleeier, er dermed helt sentralt om vi skal lykkes med å sikre tilstrekkelig og riktig kompetanse fremover. 

Bedriftene må med

13. juni inviterte derfor klyngene fylkeskommunen til et innledende møte om fremtidens utdanningsbehov. På møtet deltok fylkesordfører Arne Thomassen, flere av fylkespolitikerne, fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft, fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge og flere fra administrasjonen som til daglig jobber med å balansere utdanningstilbudet opp mot behovet inn i videregående skole.

En god start på veien videre

Prosjektleder for Tre på Agder, Maya Twedt Berli, deltar i arbeidsgruppen som forberedte samlingen 13. juni og deltar også i oppfølgingsarbeidet.

– Målet for møtet var å starte dialogen, og å komme frem til minst et par felles aksjonspunkter for videre prosess. Både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen gav tydelig uttrykk for at de satte pris på initiativet.

– Klyngene er allerede invitert til å gi innspill i høring på tilbudsstrukturen (frist 1. september). Det vil si at vi er invitert til å gi innspill, på vegne av bedriftene i klyngene, om hvilke tilbud som skal være søkbare ved de videregående skolene i fylket, ved søknadsfristen 1. mars 2023.

I tillegg er klyngene invitert til fylkestinget 21. september. Da vil alle fylkestingets medlemmer få høre de samme presentasjonen og innspillene som deltakerne i møtet den 13. juni.

– Vi har også dialog med administrasjonen i fylkeskommunen for å legge en felles plan for samhandling fremover. Så dette var en god start, og et viktig skritt på veien, for å sikre reell dialog om behov, økt samhandling og dimensjonering av utdanningstilbudet i tråd med klyngebedriftenes behov fremover.


Toppbilde:
Klyngeforum Agder i møte med politikere og administrasjon i fylket. (Fv): Atle Homme (SINPRO), Synnøve Aabrekk (Visit Sørlandet), Rita Schage (Innovasjon Norge), Gro Bråten (Fylkestingsrepresentant), Cathrine Stien (Digin), Maya Twedt Berli (Tre på Agder), Morten Lindvik (STN+), Tom Fidjeland (GCE NODE), Arne Thomassen (Fylkesordfører), Jon Løvland (Innakva KLYNGE), and Tine Sundtoft (Fylkeskommunedirektør). (Foto: Arne Roger Janse, GCE NODE)