Krister Moen overtar som klyngeleder i InnoTre

Styret i Agder Tresenter har ansatt Krister Moen som ny daglig leder. Gjennom det får han også ansvaret for å ta klynge-satsinga for trebasert næring i Sør-Norge videre.

Videre utvikling vil skje i samarbeid med en lang rekke bedrifter og andre samarbeidspartnere. 

Moen kommer fra stillingen som CEO i oppstartsbedriften Omtre der han har vært ansatt det siste året. Omtre utvikler banebrytende løsninger for ombruk av tre, og bidrar til nye standarder for en mer sirkulær skog- og trenæring. Omtre er også en del av InnoTre-klyngen.

Den beste til å ta satsinga videre

Det kom inn flere gode søkere, men Krister skilte seg tydelig ut både i forhold til formell utdanning, erfaring og den kompetansen han har bygget opp over år.

– Han har et stort nettverk, og vi vet at han nyter stor annerkjennelse i bransjen. Vi er helt trygge på at han er rett person til å overta som daglig leder, og at han mye å bidra med i utvikling av Tresenteret og klyngesatsinga framover, sier styreleder Nora Stray. 

I tillegg til en mastergrad i økonomi og ressursforvaltning fra Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), med fordypning i både organisasjon og ledelse, finans og skogressurser, kan Moen vise til solid og svært relevant arbeidserfaring.

– Mastergraden har vært en plattform for videre kompetansebygging innen finansiering, grønn omstilling og forretningsutvikling, markedsutvikling og eksport, innovasjon, nettverks- og klyngeutvikling, blant annet gjennom mange års ansettelse i Innovasjon Norge.

– Styret er sikre på at dette vil komme våre medlemmer og vår organisasjon til gode.

Målbevisst og motivert

Krister selv ser frem til å starte i stillingen i april.

– Jeg er ydmyk for å ta fatt på nye oppgaver. Det er gjort et godt stykke jobbe med å bygge opp organisasjonen de siste årene, men jeg ønsker å være en pådriver for å videreutvikle organisasjonen og klyngen videre for å bli enda mer mål- og fremtidsrettet. Jeg er veldig motivert for å ta fatt på den jobben.

Fra å jobbe med nasjonalt fokus i Innovasjon Norge, til å jobbe fra forretningsadresse på Hønefoss, med mye farting hit og dit, men også litt fra hjemmekontor i Tvedestrand, ser han frem til å jobbe mer lokalt, men samtidig også bidra til å sette skog- og trenæringa i sør sterkere på kartet, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

– Jeg tror på en håndfast strategi, tydelig basert på klimagevinst som regionen og samfunnet ønsker. Det er viktig å skape en arena hvor medlemmene er aktive og bidrar til felles målsettinger om høyere verdiskaping basert på foredlende skog- og treressurser i regionen. Men vi skal også få med oss regionen til å bidra og heie frem vår måloppnåelse.

Takk til avtredende daglig leder

Styret i Agder Tresenter ønsker å takke Maya Twedt Berli for innsatsen som daglig leder for Agder Tresenter. Maya har etter flere år som daglig leder for Agder Tresenter valgt å fratre sin stilling.

Maya har vært en stor drivkraft for Agder Tresenter og har de siste årene bygg opp nærings-/ klyngesamarbeidet InnoTre og skapt engasjement, kompetanseutveksling og samarbeid bland medlemsbedriftene langs hele treverdikjeden. I tillegg har hun sammen med medlemsbedriftene og opplæringskontoret bidratt til en økning i lærlingkontrakter.

Kontakt Agder Tresenter

Styreleder: Nora Stray, mobil 40 324 165
Daglig leder: Maya Twedt Berli, mobil 95 970 823

Fakta

Agder Tresenter ble etablert som en medlemsorganisasjon på 1990-tallet. Formålet er å bidra til vekst og økt konkurranse-kraft for skog- og trebasert næring. For å lykkes med dette jobbes det med samarbeidsprosjekter innen bærekraft og sirkulære løsninger, digitalisering og kompetanse.

Organisasjonen er prosjekteier for klyngesamarbeidet InnoTre (tidligere Tre på Agder) og driver i tillegg opplæringskontor for å bidra til utdanning av fagarbeidere som medlemsbedriftene har behov for.

De siste årene har organisasjonen opplevd betydelig medlemsvekst, og teller i dag 61 medlemmer, hvorav 53 kjernemedlemmer som sysselsetter flere tusen medarbeidere i regionen. Hovedvekten av medlemmer er lokalisert i Agder, men det er også medlemmer med forretningsadresser ut over Agder.

Medlemsbedriftene representerer hele verdikjeden fra skogen til ferdige produkter.

Les mer