Kystskogbruket er vår samarbeidspartner

Agder tresenter har rollen som Agder skog- og trenæringsforum.

Kystskogbruket består av ulike aktører i alle kystfylkene fra Agder til Finnmark. Kystskogbruket står på tre samarbeidsbein, der næringen selv utgjør det ene, fylkeskommunene og statsforvalterne er de to andre.

Næringsdelen kalles Skognæringa Kyst, har administrasjon i Steinkjer og består av 6 fagpersoner med ulik kompetanse og stillingsprosent. Vi er samarbeidspartnere med jevn kontakt, og har dermed mulighet til å stille spørsmål, komme med innspill osv ved behov.

Staben i Skognæringa Kyst:

Foto: Skognæringa Kyst

Les mer om Kystskogbruket