Lean hos Strai Kjøkken: Det handler om mennesker

Strai Kjøkken er opptatt av forbedringer og utvikling, og har valgt å bruke Lean som et strategisk virkemiddel. I samarbeid med Tre på Agder inviterte de andre bedrifter i nettverket til å høre mer om hvordan de har jobbet og hva suksessfaktorene kan være.

Strai Kjøkken har jobbet med Lean gjennom flere år, og hadde mange nyttige erfaringer å dele med oss. Administrerende direktør, Jan Frode Tobiassen, poengterte bedriftens og de ansattes evne til å tenke utvikling og fremover. Fra Erling Tobiassen startet i 1929 og frem til i dag har det skjedd mye, på mange områder.

– To gode ledere kan ha bra forslag, men 85 medarbeidere som tenker forbedringer er dynamitt!
Heidi Haga, IT sjef Strai Kjøkken

For Strai Kjøkken er samarbeid og konkurranse to sider av samme sak. Samarbeid styrker bransjen og bidrar til å bygge positivt omdømme. Men det handler også om å selge varene. Det er det bedriften lever av. Fra å være en ren håndverksbedrift har Strai Kjøkken over tid ikke bare fulgt med i tiden, men også hatt fokus på å ligge i forkant. De har fortsatt manuelle arbeidsoppgaver, men samtidig er de ikke redde for å ta i bruk ny teknologi.

– Det er mange biter som skal virke samme om man skal lykkes.
Svein Erik Slåen, fabrikksjef Strai Kjøkken

Å drive en bedrift handler ikke bare om produksjon, det handler om salg og det handler om administrasjon. De siste årene har Lean blitt et viktig verktøy for Strai Kjøkken. IT-sjef Heidi Haga og fabrikksjef Svein Erik Slåen fortalte om hva de har hatt fokus på som ledere, hvordan ansatte er involvert og de viste oss praktiske eksempler på løsninger som ansatte har kommet frem til i fellesskap.

Svein Erik fortalte at de tidligere også hadde jobbet med elementene fra Lean-tankegangen, men de siste årene har de tatt og helt annet grep. Det betyr at det er avsatt ressurser til å lede arbeidet, det er satt av tid for medarbeiderne til å delta i prosessene, de har jobbet med «flaskehalser», kartlagt prosesser og funnet løsninger som oppleves gode for den enkelte.

-Lean er ikke et prosjekt. Lean handler om tankesett, effektive metoder og verktøy. Men ikke minst handler det om kultur. Det handler om å endre gamle vaner og om å bygge ny felles kultur der alle er med.
Torfinn Knutsen, Lean Partner

Torfinn Knutsen støtter Strai Kjøkken i deres Lean-arbeid og prosesser. Han fortalte at mange bedrifter har fokus på verktøy, aktiviteter, metoder, ressurser, flyt og effektivitet, men at flere glemmer at dette også må henge sammen med prinsipper, bedriftens verdier og lederfokus. Lean handler om forbedringer, mennesker og verdiskaping.

Hos Strai kjøkken har de bevisst valgt å jobbe med Lean som et strategisk virkemiddel. Arbeidet er bredt forankret på alle nivåer i selskapet og selv om de får støtte utenfra har de selv tatt og sterkt eierskap til prosessene og løsningene. Dette har de opplevd som en suksessfaktor og om de skal gi et råd til andre så må det være nettopp dette.

Spørsmål?

Kontakt Heidi Haga , IT sjef Strai kjøkken
Kontakt Torfinn Knutsen , Lean Partner

Les mer om Strai Kjøkken
Les mer om Lean Partner

Lyst til å bli en del av et Lean-nettverk i Tre på Agder?

Heidi lurer på om det er mulig for Tre på Agder å tilrettelegge for et enkelt Lean-nettverk for bedriftene som deltar i samarbeidet. Og det er selvsagt mulig hvis de som jobber med Lean vil dette. Ta kontakt med prosjektleder Maya Twedt Berli hvis du tror dette kan være noe for deg.

Interesserte tilhørere på besøk hos Strai Kjøkken.
Interesserte tilhørere på besøk hos Strai Kjøkken. Noe å lære om Lean tro?
Omvisning i produksjonen - Strai kjøkken
Omvisning i produksjonen. Interessant å se effekter av Lean-prosesser i praksis.
Heidi Haga - Lean hos Strai kjøkken - 170920