Ny tjeneste – kompetanseutvikling

Vi hører ofte at bedriftene mangler kompetanse. Men hva trenger egentlig din bedrift av kompetanseutvikling i årene fremover?

Pågang Næringshage, Lister Nyskaping og Setesdal koordinerer nå et nytt tilbud på vegne av Agder fylkeskommune. Tilbudet gjelder bedrifter som er lokalisert i 14 Agder-kommuner.

Bedriftene inviteres til å melde inn bedriftenes behov for kompetanseutvikling i et enkelt webskjema. Deretter blir dere kontaktet av en av  næringshagene som vil bidra til å koble bedriftens behov med tilgjengelige tilbud. 

Vi oppfordrer medlemmene i klynga til å benytte seg av tilbudet. 

Meld inn behov

  • På hvilket utdanningsnivå trenger dere økt kompetanse?
  • På hvilke fagområde trenger dere økt kompetanse?
  • Hvor mange ansatte er aktuelle for kurs og utdanning?
  • Når det er behov for å komme i gang med kompetanseutvikling?

Skjema

Er bedriften lokalisert i en annen kommune?

I så fall kan du spille inn behov til oss i dette skjemaet. Så vil vi koordinere innspill og se på muligheter for å løfte felles tiltak og tilbud.