Planlegging er halve jobben

Nye digitale løsninger skal gjøre det enklere for Bergene Holm å produsere akkurat det kundene trenger – og samtidig ende opp med mindre byggavfall.

– En tredjedel av alle materialer som produseres blir aldri brukt. Vi er nødt til å utvikle bedre løsninger som hjelper kunden med å redusere avfall på byggeplass, sa Hege Voll Midtgaard, miljø- og merkevaresjef hos Bergene Holm under Tre på Agders konferanse Vekst og konkurransekraft.

Potensialet for å redusere avfallet er stort, mener hun og viser til at kunder gjerne bestiller ti prosent mer materialer enn de egentlig trenger, bare for å være på den sikre siden. Men også fordi det er ansett som normalt at mye avkapp går til spille i et prosjekt.

– Skal vi lykkes med å redusere dette må vi bli bedre til å planlegge avfallsminimering fra starten. Og da må vi som produsent kommer tidligere inn i prosessen for å planlegge produksjonen etter prosjektet.

Bedre på eksakt kapping

Bergene Holm er en av deltakerne i Grønn Plattform-prosjektet Avfallsfrie byggeplasser, der ambisjonen er å utvikle metoder for avfallsfrie byggeplasser. For å komme dit, viser hun til samme tankegangen som legobygging.

– Når en vet hvor alle klossene skal, går det ingenting til spille.

– Altså, når vi vet hvor alle materialene i et prosjekt skal, kan det modelleres digitalt, og vi vil kunne sørge for eksakt kapping og dermed kun produsere og levere det nøyaktige behovet.

Det vil også spare både ressurser og utslipp som ellers følger med transport og håndtering av ubrukte materialer.

Digitale løsninger

Halvparten av midlene i prosjektet Bergene Holm deltar i, er øremerket utvikling av teknologisk løsninger som er viktige i kampen mot mindre avfall. Men det er også avgjørende i en konkurransesammenheng.

– Kundene våre, kanskje spesielt offentlige byggherrer, stiller stadig strengere krav til oss fordi de selv har mål om å være utslippsfrie og avfallsfrie byggeplasser.

– Selv om vi klarte å redusere vårt eget utslipp og avfall i fjor, til tross for produksjonsrekord, er vi likevel avhengig av heldigitale løsninger som gjør oss enda bedre.

Les mer om Avfallsfrie Byggeplasser

Hege og Johan fra Bergene Holm er opptatt av verdiskaping og bærekraft. I innlegget Tre, håp og kjærlighet, delte de flere eksempler på hvordan overordna mål er tatt ut i konkret handling som gir gevinster på flere områder; økonomi, miljø og sosialt.