Rebecka har valgt Tre på Agder som case i sin masteroppgave

Ved etableringen av Tre på Agder ble det lagt til grunn at vi gjennom prosjektperioden skal jobbe for å få etablert en formalisert klynge for trebasert næring i Agder. Det kommer ikke av seg selv.

Bedriftene må ta en aktiv del i dette. Prosjektstyret håper oppgaven kan bidra med innspill som vi kan ta med oss i det videre arbeidet.

Rebecka er 23 år og kommer opprinnelig fra Froland. Nå bor hun i Grimstad og er i gang med sitt siste år på masterstudiet Innovasjon og kunnskapsutvikling på UiA. Dette halvåret er det masteroppgaven som står i fokus.

I oppgaven vil Rebecka se nærmere på klyngeutvikling. Hun vil se på forutsetninger for å kunne skape en klynge generelt og i den trebaserte næringen i Agder, og mer spesifikt hva som må til i endring av ressurser i bedrifter og innovasjonssystemet for å skape grunnlag for en klynge.

Bedriftene oppfordres til å bidra til nødvendig innsikt

Hun er nå i gang med forberedelsene. I løpet av våren vil hun ta kontakt med flere av bedriftene i Tre på Agders nettverk. I utgangspunktet tenker hun å gjennomføre kvalitative intervjuer/samtaler med noen bedriftsrepresentanter, og muligens gjennomføre en kvantitativ undersøkelse for flere bedrifter.

Prosjektstyret i Tre på Agder oppfordrer alle som blir kontaktet til å bidra med informasjon slik at Rebecka får god kjennskap til bedriftens situasjon og tilstrekkelig innsikt for å kunne skrive en god oppgave.

Rebecka vil gjøre alle bedriftene som deltar med innspill kjent med forutsetninger for oppgaven, og hvor mye dere ønsker/ikke ønsker at skal deles med andre.

Arne Isaksen – en veileder med bred kunnskap innen feltet

Arne Isaksen, professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon på Handelshøyskolen ved UiA, vil veilede Rebecka underveis i oppgaven. Arne har gjennom mange år jobbet med – og forsket på – forutsetninger for regional næringsutvikling og innovasjon. Interessen hans er særlig knyttet til hvordan næringer vokser fram og utvikles i ulike geografiske områder, hvordan bedrifter inngår og støttes av regionale klynger og innovasjonssystemer, og hva som fremmer innovasjon i bedrifter og næringsmiljøer.

Spørsmål? Kontakt Rebecka

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rebecka-lauvrak-løvjomås-a350b913a
E-post: Rebecka.lauvrak@gmail.com
Mobil: 40 76 22 33