Samarbeidsavtale med Pågang næringshage

Tre på Agder skal bidra til utvikling i trebasert næring. Samarbeid er et virkemiddel for å lykkes. Vi jobber sammen med ulike aktører, og nylig signerte vi også samarbeidsavtale med Pågang som blant annet bistår bedrifter i østre del av Agder og i Setesdal.

– Pågang er et regionalt utviklingsselskap. Gjennom ulike tjenester bidrar vi til næringsutvikling i Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Risør og Vegårshei, forteller Camilla M. Grantham, daglig leder i næringshagen i østregionen.

I tillegg bidrar de også for næringslivet i Setesdal, gjennom et samarbeid med Setesdal Vekst og kommunene der,

Pågang yter bistand til både nyetableringer, og bedrifter med lengre fartstid. Bedriftene kan blant annet benytte seg av gunstige tjenester gjennom SIVA sitt nasjonale Næringshageprogram, tilpasset det behovet de har. 

– Gjennom avtalen åpner vi for å kunne bruke hverandres nettverk og kunnskap til å løfte og videreutvikle eksisterende bedrifter, og til å øke mulighetene for knoppskyting, sier prosjektleder Maya Twedt Berli i Tre på Agder. 

Vi kan koble aktuelle aktører, legge til rette for felles bedriftsbesøk, markedsføre kurs og kompetansetilbud, og/eller samarbeide om felles problemstillinger. 

Sjekk ut hva Pågang næringshage kan bidra med, og ta gjerne kontakt med dem eller en av de andre næringshagene i Agder om det passer bedre: