Trebyggeri 2023!

Målet med arrangementet var å vise fram hva som er mulighetene tre har som fornybar ressurs, samt fremme kunnskap og samarbeid innen skog, tre og byggenæringen.

Konferansen Trebyggeri 2023! ble 28. november arrangert i Grimstad. Med over 250 deltakere er det tydelig at  skog og trenæringen er en fremtidsnæring.

Grunn til optimisme

– Byggindustrien bruker 36 % av verdens totale energiforbruk og står for 40 % av de totale direkte og indirekte CO2-utslippene. Vår oppsummering fra konferansen sier at det er stor grunn til å være optimist på vegne av skog og trenæringen, sier daglig leder i Agder Tresenter Maya Twedt Berli.

 • Sirkulær tenkning engasjerer fordi det er lett å forstå og enkelt å relatere seg til
 • EU’s taksonomi, tydeligere politiske holdninger og klarere bestillinger bidrar til at skiftet skjer fortere
 • Dyrere materialer, dyrere strøm og folkelig bevissthet skaper kanskje en raskere endring
 • Norge er et slags annerledesland der tilliten er høy. Dette er viktige forutsetninger for innovasjon!
 • Omstilling krever å gå utenfor komfortsonen. Det er for mange skummelt, men for de som tør er det dødsgøy!

En skoglig suksess

Konferansen var en stor suksess der det var stort engasjement og bred deltakelse. Ekstra moro var det selvsagt at rundt 70 studenter fra byggutdanningen på UiA og Fagskolen var med. Ellers fikk arkitekter, entreprenører, offentlig sektor, rådgivere, eiendomsutviklere og leverandører dykket inn i et bredt felt av emner.

Konferansen kan kanskje sammenlignes med skogversjon av en festival med et repertoar med noe for alle.  Engasjerte deltakere fikk innsikt i de siste trendene innen trekonstruksjon og arkitektur, inspirasjon fra norske og internasjonale eksperter og ikke minst: nettverk, fellesskap og mulighet for nye partnerskap innen bransjen.

Nyskaping og ny teknologi

I de 8 parallellsesjonene ble det spesielt fremhevet ny teknologi og innovative løsninger. Store og små virksomheter viste at de er offensive i sin tilnærming og det jobbes med bærekraft, ombruk og digitalisering som vil påvirke sektoren vi er inne i positivt:

 • Industrialisering av ombruksmaterialer med OmTre
 • Digital byggeplass med bruk av roboter, fuktsensorer og digital samhandling med Veidekke
 • Utvikling av eksklusive lauvtreprodukter til Regjeringskvartalet ved Lauvverket
 • Påbygg med lette trekonstruksjoner i høyden med Trollvegg
 • Tre-mot-tre forbindelser i byggeriet med OsloTre
 • Ombruksmaterialer i møbler og interiør med Rewo
 • Kontorbygg som leietakere vil ha og trives i med Skeie Eiendom
 • Håndverkstradisjoner og ny stavkirke med Stiftelsen Setesdal Stavkyrkje
 • 100% resirkulering fra nye E39 utbyggingen med Bertelsen og Garpestad
 • Ny teknologi med Mechatronics Innovation Lab

Et samlingssted for å bli kjent, dele og skape samhandling og vekst

– Vi i tresektoren har en viktig oppgave i å løfte fram næringen og bygge troverdighet, trygghet og tillit, sier Tredriver og primus motor for konferansen Kristin Vedum.

Gjennom positiv eksponering og kobling av folk håper InnoTre at nye forretningsmuligheter og trebygg skapes. I tillegg er det viktig å lære av hverandre og lytte til bransjen. Deling av kunnskap og erfaringer er sentralt.

– På konferansen fikk vi fram hva for eksempel årets byggeprisvinner i Kristiansand, kontorbygget i massivtre på Lumber, har erfart som nyttig erfaring å ta med seg videre i utviklingen, om alle parter hadde samme inntrykk av gjennomføringen av prosjektet og hvilke interessante erfaringer kan vi få fra utenlandske byggeprosjekt. At dette bygget på Lumber er oppe gjør at nestemann som skal bygge i regionen får større trygghet og kan ha rett mindset fra start til slutt, smiler Vedum.

Samarbeid er vinn – vinn

– For oss er det svært positivt at konferansen var et samarbeid med UiA og Fagskolen i Agder, sier Maya Twedt Berli. Samarbeidet med konferansen og generelt er med på å styrke næringsklyngen og at næringen, akademia og yrkesrettet utdanning jobber sammen er vinn vinn.

—————————————————————-

Presentasjoner fra dagen ligger vedlagt. Nye presentasjoner legges fortløpende ut etterhvert som vi mottar disse. Merk: presentasjonene tas vekk til jul, så er det er lurt å laste ned.

Sandefjord Kommune_Nye Vesterøy skole

Vesøya Snekkerverksted

Rewo

Trollvegg

Veidekke_Wilds Minne_komprimert

UiA

Rewo

Omtre SirkTre

Go Green – Bertelsen og Garpestad

Massivtre AS

Setesdal stavkyrkje

OSLOTRE_HASLETRE_LUMBER4_OPPSUMMERING-1