Tenk større: Få tilskudd til messer i utlandet!

Nå kan små og mellomstore bedrifter med grønne løsninger få tilskudd til utstillingsaktivitet på næringslivsmesser i utlandet.

Har bedriften løsninger som bidrar til å løse globale samfunnsutfordringer? Da kan dere søke om støtte til å delta på messer i utlandet.

20 millioner til deltakelse på internasjonale messer

Utdeling av tilskudd fra Innovasjon Norge er del av regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer» og vil kunne dekke opptil 50% av bedriftens utstillingskostnad med opptil 70 000 kroner i støtte per messe. Innovasjon Norge har satt av 20 millioner kroner til dette formålet for 2023.

– Næringslivsmessene er viktige arenaer for å vise frem norsk innovasjon, men for små og mellomstore bedrifter kan det være en betydelig utgiftspost. Derfor er vi veldig glade for å kunne tilby denne ordningen, sier Jonathan Sørbye, direktør for eksportavdelingen i Innovasjon Norge.

Mange bedrifter velger ofte å ikke delta på messer i utlandet fordi det er for dyrt. Den nye ordningen er derfor gode nyheter for mange av bedrifter i vårt nettverk.

Innovasjon Norge kan dekke deler av kostnadene i forbindelse med deltakelse på internasjonale messer, som utstillerkostnad som faktureres av arrangøren av den norske paviljongen på messen. For å få støtte må prosjektkostnadene være på minst 40 000 kroner, og bedriften må selv dekke minst halvparten. Lær mer om hvordan du søker om tilskudd her.

Gjør norske bedrifter mer konkurransedyktige

– Dette har vært etterspurt av flere over lang tid, særlig siden flere EU-land har lignende løsninger. Å få en slik ordning i Norge gjør at flere norske virksomheter kan hevde seg på like vilkår med konkurrentene i et tøft internasjonalt marked, sier Sørbye.

Ved å delta på internasjonale messer vil norske bedrifter kunne utvide sitt kundenettverk, øke kunnskap om markedsmuligheter og styrke synlighet på strategisk viktige internasjonale møteplasser.

– Norge har mange spennende grønne og bærekraftige løsninger, som det er verdt å vise frem for et internasjonalt publikum. Vi ser frem til å være en viktig støttespiller for norsk næringsliv i dette arbeidet. Sammen tenker vi større, avslutter Jonathan Sørbye.

Innovasjon Norge tar imot søknader løpende.

Utfyllende informasjon og søknadsskjema 

Les mer om eksport og internasjonal satsing