Tømmerkaiene i havn

40 anlegg og 1 milliard kroner investert er fasiten etter storsatsing på tømmerkaier langs kysten

Strømsvika tømmerterminal i Mandal var et av de første kaiprosjektene som ble gjennomført med staten som medfinansiør, og ble ferdigstilt i 2017. Et av målene var å få tungtrafikken ut av byen.

Prognosene om behov for kaia har slått til, og i dag blir det skipa ut nesten 300.000 kubikk tømmer over Strømsvika. 

Prosessen var lang og krevende, og mange aktører gjorde en stor innsats for å få realisert prosjektet. Les mer i kystskogbrukets artikkel