Vil i førersetet med påbygg i høyden med lette trekonstruksjoner

Det vil i fremtiden bli økende krav til å utnytte dagens bygningsmasse i større grad enn det som har vært tilfelle hittil. Dette bla for å møte framtidens etterspørsel etter byggareal og redusere bruk av jomfruelige materialer.

Å bygge på i høyden gir mange muligheter for å oppnå økt byggareal uten store kostnader forbundet med grunnarbeider. Påbygg i høyden på eksisterende bygg kan derfor være både gunstig både miljømessig og øknomisk. I tillegg vil det øke verdien på eksisterende bygningsmasse og i bybilde generelt når det utformes på en god måte.

Sammen med WoodWorks! Cluster har Agder Tresenter søkt Innovasjon Norge om midler for et prosjekt på totalt 2,8 mill. Her skal vi sammen med en rekke prosjektpartnere planlegge påbygg av 2-3 nye etasjer på det store Bankbygget i Arendal Sentrum. Sentralt i prosjektet er byggeier MEG Arendal med Rolf Erik Nilsen.

Konkret case i Arendal

Bankbygget er 4 etg i betong, består av to bygningsdeler fra hhv 1930 og 1968 og huser både Streetfood Arendal og Hotell Arendal. Slik bygget er utformet er det egnet for å bygge på flere etasjer i tre for å oppnå etterlengtede nye leiligheter, hotellrom eller annet næringsareal i sentrum. Prosjektet, som vi håper å komme i gang med ved nyttår, skal lage et konsept som skal danne både teknisk, økonomisk og arkitektonisk grunnlag for å gå videre til å faktisk bygge på forteller prosjektleder Kristin Vedum i Tre på Agder.

Kristin Vedum, Tre på Agder og Knut Magnar Sandland, Wood Works!

I Norge generelt er det stort potensiale for å bygge på i høyden på bygårder og bygninger.

– Klarer vi i dette forprosjektet å avdekke effektive metoder både for analyse av muligheter, konseptvalgprosess og produksjon av påbyggkonstruksjonen vil dette øke sannsynligheten for å få fortgang i flere prosjekter, sier Knut Magnar Sandland i WoodWorks! 

Prosjektet har til hovedmål å undersøke muligheten for å etablere effektive metoder for tilstandsanalyse, avdekke ulike konseptuelle retninger med tilhørende teknologier,  samt finne prosesser og systemer for å bygge etasjer i høyden. Sist, men ikke minst, skal vi jobbe med reguleringsplaner sammen med Arendal Kommune og med de som bruker bygget i dag. Blir det en faktisk utbygging blir dette «på toppen av dagens brukere» og de må involveres i tidligfase forteller Sandland.

Unikt team

Teamet som skal jobbe med prosjektet har en unik sammensetning. Hele 15 prosjektpartnere er med og alt ligger dermed til rette for  avdekke muligheter og utfordringer tidlig i prosjektet. Blant annet er det viktig å identifisere eventuelle regulatoriske og tekniske barrierer. Prosjektet skal også få opp et mangfold av muligheter for utvikling av bygget mht tekniske løsninger, design og funksjon.

I prosjektets konseptfase vil workshopaktiviteter med sterk involvering av alle prosjektpartnerne stå sentralt og vil være en viktig del for å legge grunnlaget for realisering av prosjektet. Siden vi jobber sammen med WoodWorks! gjør dette også at trebedrifter i Midt- og Sør-Norge sammen kan utvikle løsninger for nettopp for å bygge på flere etasjer på bygg rundt om i hele landet.

Prosjektpartnere er: Meg Arendal AS, White Arkitekter, Koi Fargestudio, Arendal Kommune, Massivtre AS, Alt i Bygg AS, Greenstat AS, Overhalla Hus, WoodWorks! Cluster, Solenergiklyngen,  Silva Consult, NTNU Wood, Treindustrien, Trefokus og Tomstad.

Store potensialer

– Vi krysser nå fingrene for at vi får tilslag på søknaden, sier Kristin Vedum. Det er et stort potensiale for å bygge på flere etasjer i tre, men det finnes få eller ingen som faktisk har gjort det på større nærings- eller boligbygg i Norge. Vi håper selvsagt at Bankbygget skal bli det første og at det kan fungere som et eksempelbygg for å spre både inspirasjon og kunnskap til utbyggere, entrepenører, arkitekter, trevareprodusenter og kommuner.

Kontaktperson: Tredriver i Agder Kristin Vedum, per e-post eller mobil 93 25 94 72.