Tredriverer Kristin Vedum blir en del av Tre på Agder-satsingen

Tredriveren inngår i Innovasjon Norges nasjonale nettverk av pådrivere for å mobilisere til økt bruk av tre i større offentlige og private bygg.

Kristin Vedum bor i Fyresdal, men har fylt tredriver-rollen i Agder i flere år. Nå er satsingen videreført, og legges nå inn under Tre på Agder-paraplyen. Noe prosjektleder Maya Twedt Berli er svært fornøyd med.

– Som tredriver skal Kristin bidra til å nå prosjektmål for Tre på Agder, mål i Regionplan Agder, Klimaveikart Agder og Landbruksstrategi for Agder.

Glad for å få Kristin med på laget

– Kristin er godt i gang, hun er en del av et større nasjonalt nettverk og hun besitter kunnskap som flere i Agder kan ha nytte av.

Gjennom satsingen skal vi bidra til oppfyllelse av fremtidsbilde i Regionplan Agder 2030; Landsdelen leder an i satsing på klima- og miljøsmarte byggemetoder, fornybare råstoffer og bygging i tre.

– Vi har allerede gjennomført ett felles prosjekt, og ser frem til flere aktiviteter for å fremme interessen for flere bygg i tre, også i Agder.

Vi må tenke globalt, men handle lokalt

Tredriveren sin viktigste rolle er å mobilisere, øke kunnskap og bistå med rett og nøytral fagkunnskap, til private og offentlige byggherrer, slik at tre blir et naturlige valg i kommende byggeprosjekter, både i nye bygg og i større rehabiliteringsprosjekter. 

Agder vil, ved å bruke økt andel fornybare materialer i byggeriet, bidra til at Norge når sine internasjonale klimaforpliktelser om: Redusert ressursforbruk, redusert energiforbruk og reduserte CO2-utslipp. 

– Kristin vil bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling og interaksjon mellom tredrivere og andre aktører, i tillegg vil vi ha fokus på utvikling av eksisterende og nye bedrifter i verdikjeden skog- til ferdige produkter. 

Tredriver-satsingen vil også bidra jf. regjeringens intensjoner, slik de fremkommer i Hurdalsplattformen: Norsk tre blir prioritert i alle offentlige byggeprosjekter der det er mulig, og offentlige innkjøp brukes for å styrke etterspørselen etter produkt basert på norsk skog. 

Tredriveren skal bidra til

  • økt bærekraftig byggeri, og løsninger med lavest mulig klimaavtrykk, i offentlige-, private bolig-/næringsbygg og landbruksbygg
  • økt bruk av tre som del av den totale sirkulærøkonomien, herunder fokus på å forlenge levetiden på eksisterende bygg, begrense rivning, oppgradere bygg med nye fasader, påbygg og innvendige ombygginger
  • økt kompetanse, for å realisere økt og innovativ bruk av tre i bygg og anlegg gjennom

Tredriver-satsingen i Agder er støttet av Innovasjon Norge og Agder Fylkeskommune, og er nå sikret finansiering for de kommende to årene. 

Kristin Vedum, Maya Twedt Berli og Liv Strand (i Tre på Agder) ser frem til videre samarbeid for økt trebyggeri i Agder. Her foreviget etter et inspirerende møte med bystyret i Lillesand.
Sygna kultursenter har blitt en perle av et bygg – transformert fra en sliten idrettshall. Å ta vare på de byggene vi har, ved å bygge om i stedet for å rive, og til slutt få et strålende resultat er fullt mulig. Her er det gjort en kjempejobb av Kristiansand kommune, BGM Arkitekter As og HSH Entreprenør.
Gode eksempler bør deles med flere. Byggeplassbefaringer er en av aktivitetene Tredriveren tilrettelegger for. Det er en fin arena for både nettverksbygging og erfaringsdeling.

Er du offentlig eller privat byggherre, og lurer på noe om bygg i tre? Kontakt gjerne Kristin for en utfyllende prat!