Trenger flere lærebedrifter: – Vi må unngå at bransjen forgubbes

Bedriftene må selv ta ansvar for å sikre fremtidig arbeidskraft, mener opplæringsansvarlig Roald Tønnessen i Agder Tresenter.

– Trebasert næring er både fremtidsrettet og bærekraftig, men vi må bli bedre til å utdanne unge for å sikre kompetanse i årene som kommer, sier Roald Tønnessen, ansvarlig for lærlinger og lærebedrifter i Agder Tresenter.

Nå oppfordrer han lokale bedrifter til å være sitt ansvar bevisst og bli lærebedrift, og han lover at de som tar inn lærlinger skal få god hjelp på veien.

– Det er helt nødvendig at vi sammen utdanner ny arbeidskraft til bedriftene som jobber med tre, hvis ikke så står vi i fare for forgubbing.

Et smart trekk

Høsten 2021 har Agder Tresenter 46 pågående lærekontrakter i åtte fag fordelt på omkring 20 lokale bedrifter. Det er en solid økning fra få år tilbake, men det er fortsatt behov for flere. Tilbakemeldingene fra de som allerede har lærlinger, er gode.

– Lærlingene kommer inn som et friskt pust og tilfører mye til bedriftene. Erfaringene er også at de er raske til å tilegne seg ny kunnskap og tilpasse seg bedriftens behov.

Tønnessen understreker at det ikke er noen forpliktelser om videre samarbeid etter endt læretid, men 90 prosent av lærlingene blir likevel værende i bedriften etter at de har bestått fagbrevet eller svennebrevet.

– Bedriften har hatt to år på seg til å forme lærlingen slik at de får den kompetansen som bedrifter trenger. Det er en unik måte for dem å drive rekruttering på.

Slik blir du lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger. Disse forplikter seg til å sørge for at lærlingene kommer gjennom læremålene i fagplanen, og må legge til rette for at lærlingen kan ta den praktiske fagprøven eller svenneprøven i løpet av de tre siste månedene av den normalt to år lange lærlingperioden.

– Bedriftene får god støtte og veiledning av opplæringskontoret gjennom hele perioden, og vi opplever det som et utelukkende positivt samarbeid, sier Tønnessen.

Du kan lese mer om dette her. Vi ser at omkring 90 prosent blir værende i bedriften etter endt læretid.

Fagene 

Det er flere veier til fagbrev eller svennebrev, og dette er noen av retningene du kan velge mellom:

  • CNC-maskineringsfaget
  • Logistikkfaget
  • Møbelsnekkerfaget
  • Produksjonsteknikkfag
  • Trebåtbyggerfaget
  • Trelastfaget
  • Trevare- og bygginnredningsfaget
  • Tømrer

– Den enkleste veien til fagbrev innen et av disse fagene er å ta VG1 Bygg- og anleggsteknikk og VG2 i Treteknikk, eller Teknologi- og industrifag (TIF), dersom en ønsker en mer mekanisk retning, sier Tønnessen.

Etter to år på videregående skole følger to år som lærling i bedrift. Etter disse fire årene går eleven opp til selve fagprøven eller svenneprøve.

– Det kan virke litt forvirrende, men det heter fortsatt svennebrev i de gamle håndverksfagene mens det heter fagbrev i produksjonsfagene, men opplegget er helt likt.

Etter endt fagbrev kan du ta et skoleår ekstra for å sikre deg studiekompetanse.

– Alle har skolerett til å ta dette tredje skoleåret, og det er et flott tilbud til dem som ønsker studiekompetanse i tillegg til fagbrev.

Fagbrev på jobb

Dersom du jobber som ufaglært i en bedrift, anbefaler Tønnesen å sjekke muligheten for å ta fagbrev innen det feltet du jobber med gjennom ordningen “fagbrev på jobb”.

– Det er flere fordeler med å ta fagbrev selv om du allerede er i jobb. Du har krav på høyere lønn, og du stiller også sterkere dersom du skal søke ny jobb. For bedriftene er det også et konkurransefortrinn å kunne vise til at medarbeiderne er fagutdannet.

Han forklarer at ordningen om “fagbrev på jobb” er rettet mot de som har jobbet i bedrift i minimum 12 måneder.

– Dersom bedriften du jobber i er interessert i at du skal ta fagbrev, skrives en lærlingkontrakt på ett år. Du beholder full lønn i denne tiden, og perioden avsluttes med en teorieksamen i bransjelære, samt at du må bestå selve fagprøven.

Si ja, det lønner seg

Vurderer du om bedriften din skal bli lærebedrift, men er usikker på kostnadene? Ifølge Tønnesen er lærlingelønnen over to år omtrent halvparten av lønnen til en ferdig utdannet. I tillegg gis det et lærlingtilskudd for å dekke noe av tiden du må sette av for å drive opplæring.

– Erfaringen er at det fort lønner seg. De fleste opplever at det er økonomisk gunstig for bedriften å ta inn lærlinger. Men så er det like viktig at en er med på å sikre fremtidig kompetanse innen trevarebransjen.

lærling Bosvik

Det er flere opplæringskontor i Agder. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at medlemmer i Agder Tresenter og deltakere i Tre på Agder er ikke forpliktet til å bruke vårt opplæringskontor. Men ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål om lærlingeordningen eller om å være lærebedrift.

I tillegg til å drive opplæringskontor er Agder Tresenter prosjekteier for Tre på Agder. Vi skal bidra til økt fokus på kompetanse og flere lærekontrakter i de fagene som er aktuelle for bransjen. Det er flere relevante fag enn de som er nevnt ovenfor; feks kjemi- og prosessfag, industrimekaniker, salg, kontor m.m.