UiA er med på laget

Universitetet i Agder var godt representert og holdt en rekke innslag under Tre på Agder-samlingen på Strand Hotel Fevik nylig. De lokket bedriftseiere med gratis arbeidskraft, og fortalte om svært aktuelle forskningsarbeider.

Tre har en unik evne til å påvirke sine omgivelser, og det er liten tvil om at tre virker positivt på mennesker. Så positivt er det, at folk blir liggende kortere på sykehus når overflatene inne er av tre, sammenlignet med andre overflater.

– Vi vet også at babyer sover bedre og at flere mødre fortsatt ammer når de forlater nyfødtavdelinger hvor veggene er av tre, sammenliknet med dem som har født på sykehus med gipsvegger, fortalte Javad Darvishi, doktorgradsstipendiat ved UiA, til de oppmøtte på Tre på Agders seminar på Strand Hotel Fevik.

Men selv om en rekke av treets gode egenskaper er kjent, og mange har merket det på egen kropp, mangler det fortsatt dokumentert kunnskap. Det akter Darvishi å gjøre noe med.

– Vi vet for eksempel ikke så mye om hva som handler om den psykologiske følelsen når vi omgir oss med tre, og den faktiske effekten, og i min PhD skal jeg blant annet lete etter målbare elementer i innemiljøet.

Forskningsarbeidet utføres i tre skoler bygget i massivtre i Elverum. Her benytter Darvishi sensorer for å samle inn data, for så å finne ut mest mulig om treets reelle effekt.

– Så er målet mitt å få inn så mye nyttig data at jeg kan designe et materialtilpasset ventilasjonssystem, som kan benyttes for å utnyttes treets allerede gode egenskaper på en enda bedre måte.

Nytt prosjekt

Nylig har UiA også satt i gang et fireårig prosjekt for å finne ut om trebygg gir bedre luftkvalitet og helse.

– Vi vet at tre er sunt for kropp og sjel og at det reduserer stress, men i løpet av prosjektet skal vi undersøke hvilken innvirkning tre har på livskvaliteten og folks mentale helse, sier Henrik Kofoed Nielsen, professor ved Institutt for ingeniørvitenskap.

En helt konkret problemstilling de skal dykke ned i, er hvordan helsen til de som jobber med mat og i stekeos påvirkes.

– Vi skal sammenligne de som gjør denne jobben i et bygg av tre, med folk som gjør tilsvarende oppgaver i andre bygg.

Også studentene skal forskes på.

– Vi vil kartlegge inneklimaet i både studenthjem og campus. Vi har ingen svar ennå, de får vi i framtiden. Men vi tror vi skal få dette til på en så bra måte at funnene våre kan være med på å påvirke fremtidens lovgivning, fastslår Nielsen.

Forskning avgjørende for utvikling

Ny kunnskap gjennom forskning er avgjørende i mange sammenhenger, ikke minst for å sikre en bedrifts utvikling, ifølge Preben Aanensen, universitetslektor på Institutt for ingeniørvitenskap.

I en kunnskapsbedrift som UiA, er forskningsarbeidet en viktig del av hverdagen.

– Men vi ønsker å finne fremtidens kunnskap gjennom samhandling med dere bedrifter, så jeg oppfordrer dere til å tenke på hva vi kan hjelpe dere å forske på, sier han.

UiA ønsker å være et samskapningsuniversitet, og Aanensen understreker at de ønsker å hjelpe medlemsbedriftene i Tre på Agder til selv å finne riktig vei for å sikre utvikling og forhåpentligvis suksess fremover.

Gratis arbeidskraft

De bedriftene som tar imot praksisstudenter, vil kunne få enda mer målrettet uttelling for ny kunnskap, sier Andreas Wæhle, rådgiver for Fakultet for teknologi og realfag. Han lokker med gratis arbeidskraft til bedrifter som vil ta imot praksisstudenter.

– I løpet av praksisperioden er våre teknologistudenter ute i bedrift 200 – 300 timer, og det er ubetalt for dere. Fordelen er at de kan være tilknyttet dere først gjennom praksisperioden på høsten, men også mens de skriver bachelor- eller masteroppgaven sin på våren.

Han anbefaler bedriftsledere til å notere ned problemer og utfordringer de slet med.

– Så er det gode muligheter for at dere kan få hjelp av studentene til å løse disse dersom dere tilbyr dem praksisplass.

Ikke bare teknologi-fag 

Gro Johansen og Torunn S. Olsen (bilde), fra Institutt for arbeidsliv og innovasjon, fortalte videre om muligheter for å få studenter ut i bedrift gjennom Handelshøyskolens ordninger for Internship og Praksis i HR. 

– Å få studenter ut i bedrift kan være gull verd! Arbeidsoppgavene varierer, men er knyttet til ledelse, HR, markedsføring, finans, strategi, regnskap, innovasjon og industriell økonomi. 

Spørsmål om muligheter? Ta kontakt!

Gro Johansen, Torunn S. Olsen, Henrik Koedfod Nielsen, Preben Aanensen og Javad Darvishi

Andreas Wæhle, rådgiver samhandling, oppfølging samarbeidsavtalen UiA – Tre på Agder.

Samarbeidsavtalen med UiA

Handelshøyskolen og Fakultet for teknologi og realfag  ved UiA vil bidra til økt kunnskap for trebasert næring og løfte tre som en bærekraftig ressurs. Bedriftene inviteres til å inngå direkte samarbeidsavtaler med fakultetene der det er grunnlag for det. Mindre bedrifter kan koble seg på samarbeidet gjennom Tre på Agders avtale.

Aktuelt samarbeid: bacheloroppgaver, masteroppgaver, gjesteforelesninger, to’er stilling på UiA, forsker tilsatt i virksomhet i mindre stilling, internship (15 studiepoeng (ECTS)) (HH), student tilsatt i virksomhet i mindre stilling, forskningssamarbeid, prosjekter, utvikling etter og videreutdanningstilbud, felles konferanser, workshops og seminarer. 

Spørsmål? Kontakt daglig leder Maya Twedt Berli, per e-post eller mobil 95 97 08 23

Presentasjoner fra samlingen

Gro og Torunn Handelseshøyskolen UiA