Studenter bidrar til effektivisering hos Strai Kjøkken

Til daglig studerer de IT på Universitetet i Agder (UiA), men i forbindelse med prosjektet som også er studentens bachelor-oppgave, har de nå kontorplass hos Strai 3 dager i uken. Et eksempel til etterfølgelse for flere.

I følge Espen Cederberg, som jobber som IT-sjef hos Strai, er arbeidet studentene bidrar med svært viktig og han er imponert over hva de allerede har fått til på kort tid. Produktet vil gi bedriften store besparelser i både tid og penger. Oppdraget går ut på å utvikle prototypen for ny app som skal bidra til å bedre kommunikasjonen mellom kunder, selgere og montører. Strai Kjøkken har tretten kontorer og rundt 50 montører som skal bruke appen.

Studentene på sin side trekker frem at det er svært motiverende å jobbe med noe som faktisk skal bli brukt. Det er et lærerikt prosjekt som gir dem både nyttig erfaring og kompetanse. Les mer om prosjektet på UiA sine nettsider: UiA-studenter skal effektivisere kjøkkenprodusent.

Samarbeid gir gevinster

Samarbeid gir gevinster for både bedriftene, studentene og de faglige veilederne. Praksisbaserte oppgaver bidrar til mer engasjerte studenter, bedre læring og nettverksbygging samtidig som det tilføres ny kunnskap. UiA favner mange ulike fagområder og studentenes kunnskap og perspektiv kan gi ulike tilnærminger til problemstillinger bedriftene står ovenfor.

Har dere problemstillinger som kan ha nytte av et friskt blikk og nye impulser?

I så fall kan Kompetansetorget være noe å sjekke nærmere. Dette er UiA sin portal for tettere samarbeid mellom studentene og arbeidslivet. Her kobles virksomheter og studenter sammen gjennom oppgaver, praksis og relevante jobber.

  • Løsningen er tilrettelagt ut fra regionens og næringslivets ønsker.
  • Her kan dere registrere forslag til oppgaver og markedsføre ulike stillinger rettet mot studentene (for eksempel sommerjobber).
  • Tilbudet er kostnadsfritt og er en del av UiA Karriere, som støtter studenter i overgangen fra studier til arbeidsliv.

Bruk ett minutt og 25 sekunder på å finne ut mer

Les mer muligheter, oppgaver og praksissamarbeid.

Samarbeid mellom studenter og bedriftene er et positivt bidrag til økt verdiskaping – både for den enkelte bedrift og for bransjen generelt. Alle bedriftene i Tre på Agders nettverk oppfordres til vurdere muligheter for å få løst konkrete problemstillinger på samme måte som Strai nå gjør.

Svein Erik Slåen, fabrikksjef hos Strai og styremedlem i Agder Tresenter.

Bilde fra venstre: Sindre Edvard Sæther, Runar Grønås, Martin Vottestad Stenberg, Espen Cederberg og Marcus Tuan Tran. Gjenbrukt med tillatelse fra Magnus Nødland Skogedal.