Vellykka dager i Sørlandsparken

I år var det duket for ny vri da vi slo sammen 2 årsmøter og årets klyngesamling til en felles happening. Tilbakemeldingene kan tyde på at det var et lurt grep.

Over 80 deltakere fra totalt 60 ulike virksomheter deltok, de fleste av dem begge dager. Den røde tråden var verdien av samarbeid i krevende tider. Årsmøtene for Norske Trevarer Agder og Agder Tresenter ble gjennomført løpende, raskt og effektivt mandag ettermiddag. Etter at formalitetene var gjennomført var det det uformelle som gjaldt fram til tirsdag ettermiddag.

Enkelt sagt droppa vi tunge faglige innlegg til fordel for å fokusere på nettverksbygging og refleksjoner rundt samarbeid; lokalt, regionalt og på tvers av landet.

I tillegg til å dele, lytte til og snakke med gode folk fra bransjen fikk vi også gleden av et par gode idrettshistorier som alle kan ha noe å hente noe fra; Vipers og Marte Olsbu Røiseland. Skal man vinne handler det om:

  • Hardt arbeid
  • Å sette seg mål og evaluere underveis
  • Å se verdien av å spille på lag med folk en har rundt seg, ingen lykkes alene

Det gjelder også for bedrifts- og nærings- og klyngeutvikling! Ny daglig leder Krister Moen vil sammen med styret komme tilbake til videre strategiprosess for klynga i løpet av året. 

Det nye styret (som vi i farten glemte å ta bilde av!) består for øvrig nå av

  • Nora Stray (NORCE)
  • Janne Ramona Werdal (Hamran)
  • Thomas Rosseland (Bergene Holm avd. Nidarå)
  • Odd Rudlende (Lista Treindustri/ rep. Norske Trevarer Agder)
  • John Helge Austgulen (Marnar Bruk)
  • Tor Øystein Osa Michalsen (Massivtre). 
Krister Moen, ny daglig leder i Agder Tresenter, skal ta klyngesatsinga videre i samarbeid med medlemsbedrifter og styret.

Styret og Krister oppfordrer både medlemmer og andre til å delta på kommende møteplasser og melde interesse for fellesprosjekter. Ta gjerne kontakt om du/dere har tanker og ideer dere ønsker å lufte med oss.