– Vi er i en ombruksbølge

Naturmaterialer bør brukes flere ganger, oppfordrer Kristine Nore i OMTRE.

– Det blir tidenes katastrofe dersom vi ikke klarer å begrense den globale oppvarmingen, sa Kristine Nore fra talerstolen under konferansen Vekst og konkurransekraft 2. november.

Nore er ombruksdriver i OMTRE, men også prosjektleder for storsatsingen SirkTre. Det er et prosjekt som skal gjøre treindustrien og byggenæringen bedre rustet for det grønne skiftet, blant annet ved å sørge for at returtre brukes om igjen på en langt bedre måte enn det gjøres i dag.

– Vi har nok alle kjent problemet; du står der med materialer du har til overs og ender med å kaste dem.

– Vi er nå i en ombruksbølge, og gjennom prosjektet vårt jobber vi med å få opp et smart system hvor vi kan levere restmaterialer fra oss, og aller helst få betalt for dem, slik at disse kan brukes flere ganger.

For skal en ha sjanse til å nå klimamålene politikerne har satt, mener hun det er viktig at avkapp og restmaterialer får en lengre levetid enn i dag – og ikke havner direkte på avfallsstasjonen for så å bli brukt som energi.

– Til nå har vi vært fornøyd med at avkapp som leveres til sortering, går til energi. Men det holder ikke lengre, det er ikke nok.

– Vi trenger et system som gjør det enkelt å utnytte materialene flere ganger før de blir brukt til oppvarming helt til slutt, og det er det vi nå jobber for gjennom SirkTre.

Kristine (bildet) er prosjektleder for SirkTre, der Aanesland Fabrikker er en av deltakerne. Prosjektet er finansiert gjennom Grønn Plattform-satsingen. 

Kontakt Kristine om du tenker at din bedrift bør engasjere seg i prosjektet eller om du vil ha utfyllende informasjon. 

Les mer om SirkTre