– Vi har det gøy på jobb!

Martine Abrahamsen Torheim og Ghet Olava Eriksen er to av flere lærlinger hos Scanflex på Birkeland. De skryter av gjengen de jobber sammen med, og er takknemlige for at de får lønn under utdannelsen.

– Vi er mange unge her, men de fleste er jo mye eldre enn oss. Samtidig er det et morsomt og inkluderende miljø på tvers av alder og posisjon, og det liker jeg, sier Martine Abrahamsen Torheim.

18-åringen holder på med første året som lærling i trevare- og bygginnredningsfaget. Men hun var utplassert hos dørfabrikken da hun fortsatt gikk på skole, og gjorde så godt inntrykk at hun ble spurt om hun kunne tenke seg lærlingplass her.

Det takket hun ja til, men Martine forteller at hun sannsynligvis ikke blir værende etter endt læretid.

– Jeg stortrives her, men jeg har tenkt å bli sløydlærer og da må jeg jo gå videre på skole. Men jeg vil først ta fagbrevet fordi jeg tror det kan være en fordel på sikt, sier hun reflektert.

Lovet fast jobb

For Ghet Olava Eriksen er det annerledes. Hun er forespeilet fast jobb når fagbrev som CNC-operatør er i boks om noen måneder.

– Det er perfekt at jeg både får lønn under utdannelsen og kan fortsette her etterpå, sånn sett er jeg kjempeheldig, sier hun.

21-åringen forteller at hun startet på elektro på videregående, men kjente at det ikke var helt riktig for henne. Så endret hun retning og oppdaget CNC, som er en maskin som brukes til datastyring av en rekke oppgaver.

– Det var ikke så mange som drev med det da jeg begynte, så det gjorde det litt ekstra spennende, og nå kjenner jeg bare at jeg er veldig klar for fagprøven.

Stor produksjon

Scanflex er en solid bedrift som ble etablert i 1986. Bedriften med 70 ansatte produserer 1100 innerdører i uka og like mange skyvedørskarmen. Ifølge assisterende produksjonssjef Tor Kjetil Svaland har lærlingene en viktig plass i bedriften.

– Vi har hatt lærlinger helt siden starten, og akkurat nå har vi syv voksenlærlinger og fire unge som kommer rett fra videregående. Ghet er en av de unge som skal opp til fagprøve snart, mens Martine ligger et år etter henne i løypa, sier Svaland.

En slik rullering gjør at bedriften ønsker å rekruttere nye lærlinger rett fra videregående hvert år, men han innrømmer at det kan være krevende innimellom.

– Vi er kjempefornøyd med alle lærlingene vi har nå, men to av dem blir ferdige i år, og enn så lenge har vi ikke fått inn noen fra høsten.

Viktig med god match

Svaland håper at det ordner seg, for dersom bedriften skal kunne fortsette å produsere rundt 55 000 dører i året så gjelder det å videreføre den faglige kompetanse og utdanne nok folk.

– Det er et stort ansvar å være lærebedrift, og vi er opptatt av å finne de som er lærevillige og som også ønsker å ta ansvar i bedriften, fortsetter han.

Han lokker til og med med ekstra lønn.

– Vi betaler litt mer enn minstekravet fordi vi forventer noe verdiskapning i det de gjøre. Det tror vi er positivt for begge parter, og så er jo målet samtidig å lære dem opp slik at de er aktuelle for fast jobb her etterpå.

– Jeg føler meg heldig som har lønn under utdannelsen og som samtidig er forespeilet fast jobb etterpå, sier Ghet Olava Eriksen, som straks skal opp til fagprøve som CNC-operatør.
– Vi er avhengig av gode lærlinger, og målet er jo å lære dem opp slik at de blir aktuelle for fast jobb her etterpå, sier Tor Kjetil Svaland i Scanflex. Her sammen med siste års lærling Ghet Olava Eriksen.

Det er likevel ikke alltid det blir slik. 

– Planen er å bli sløydlærer og jeg tror at fagbrevet vil gi meg et fortrinn, sier Martine Abrahamsen Torheim, lærling i trevare- og bygginnredningsfaget hos Scanflex.

Og det er vi i Tre på Agder helt enige i! Du kommer til å bli et inspirerende forbilde for kommende elever, som på sikt kan bli gode fagarbeidere for skog- og trebasert næring. 

Les mer om lærlingeordningen og muligheter for å bli lærling eller å bli lærebedrift.