Vi søker ny daglig leder

Kort fortalt leter vi etter en pådriver for bærekraftig vekst i skog og trebasert næring, og ny daglig leder som skal videreutvikle organisasjonen og næringa i samarbeid med relevante partnere

Alle medlemmene i Agder Tresenter er tidligere informert om at daglig leder Maya Twedt Berli ønsker å fratre sin rolle. Maya vil bistå oss fram til ny leder er rekruttert og har tiltrådt, slik at prosessen og overgangen blir så sømløs og god som mulig. Både hun og styret ser store muligheter for bransjen og samarbeidet framover.

Kort fortalt leter vi etter en pådriver for bærekraftig vekst i skog og trebasert næring, og ny daglig leder som skal videreutvikle organisasjonen og næringa i samarbeid med relevante partnere. Vi ønsker oss en visjonær leder, som evner å løfte og synliggjøre bransjen som en viktig og framtidsrettet aktør, og en viktig del av løsningen for å oppnå sentrale bærekraftmål. 

Utlysningen for stillingen er nå klar. Vi oppfordrer både medlemmer og andre til å dele utlysningen med de den kan være aktuelle for.

Se/les stillingsutlysning

Søknadsfrist: 12. november