Vurderer etablering av ny fabrikk for trefiberplater

Norwegian Fiberboard er et nystartet selskap som nå har igangsatt et systematisk arbeid for å kartlegge om det er grunnlag for å etablere en ny norsk fabrikk for produksjon av trefiberplater (MDF/HDF).

Initiativtaker er Kjetil Thoresen fra Grimstad. Han er også eier og daglig leder av Sørlandslisten Holding AS.

Storforbruker av MDF-plater

Kjetil Thoresen forteller at Sørlandslisten gjennom mange år har opplevd økende problemer med å få tak i nok plater til sin produksjon av lister og foringer.

– Og vi opplever økende priser. Samtidig vet vi at Norge gror igjen av trær, og at skogeierne har problemer med å få avsetning på den delen av tømmeret som ikke kan bli til bygningsmaterialer. I produksjon av MDF og HDF kan man bruke det tømmeret, og man kan også bruke resirkulert virke, for eksempel rivningsvirke. Mye av dette blir i dag brent opp, eller blir aldri brukt, og bare ligger og råtner. Jeg har derfor nå tatt dette initiativet for å finne ut om det er mulig å lage lønnsom produksjon i Norge og utnytte disse råvarene bedre og bidra til økt norsk verdiskaping.

I dag finnes det ingen slike fabrikker i Skandinavia, og all MDF/HDF som blir brukt i Norge  importeres. Det globale forbruket av MDF/HDF er stort og økende.

Arbeidet som nå gjøres er definert som et forprosjekt

ARTerra AS er engasjert for å styre og gjennomføre forprosjektet. Arne Roland er prosjektleder. Han forteller at de er godt i gang med arbeidet, og at de så samler inn nødvendige data for å få et overblikk om det er «liv laga» for en MDF/HDF-fabrikk i Norge.

– Vi forventer ikke at vi kommer til en konklusjon med to streker under svaret i denne omgang, men målet er at vi i hvert fall skal få en klar indikasjon om det er livsgrunnlag for en slik fabrikk. Hvis svaret er positivt, så vil det være svært bra for skogeiere, norsk verdiskaping og miljøet. Klimagevinstene kommer ved bedre utnyttelse av trevirket og dermed økt CO2-binding, og ved økt gjenbruk og resirkulering av trevirke.

Innovasjon Norge støtter forprosjektet med kr 500 000.

Les mer: Pressemelding NFB 25.02.2022.